Thông báo 13/TB-VPCP năm 2022 về kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc, kiểm tra tiến độ thi công xây dựng Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Số hiệu: 13/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 12/01/2022 Ngày hiệu lực: 12/01/2022
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2022

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ VĂN THÀNH TẠI BUỔI LÀM VIỆC, KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THI CÔNG XÂY DỰNG DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2 TẠI HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH

Ngày 26 tháng 12 năm 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã đi thăm, làm việc, kiểm tra tiến độ thi công xây dựng Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 (Dự án) tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLV), Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Bình (đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình), đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam (đồng chí Chủ tịch Hội đồng thành viên và đồng chí Tổng Giám đốc), đại diện lãnh đạo Tổng thầu EPC và Ban quản lý Dự án. Sau khi trực tiếp kiểm tra tình hình thực tế trên công trường, nghe đại diện Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) báo cáo về tiến độ tổng thể thực hiện Dự án và các hạng mục công việc còn lại cần thực hiện để hoàn thành đưa Dự án vào vận hành, ý kiến tham gia của các Bộ, cơ quan liên quan; Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã kết luận như sau:

Đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm của Chủ đầu tư, Ban quản lý Dự án, Tổng thầu EPC sau gần 3 tháng kể từ ngày 04 tháng 9 năm 2021 các công việc đã có sự chuyển dịch tích cực. Nhiều hạng mục công việc đã được triển khai đồng bộ và tương đối bài bản.

Để hoàn thành mục tiêu đưa nhà máy vào vận hành an toàn trong năm 2022, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho Dự án, yêu cầu PVN chỉ đạo Chủ đầu tư, Ban quản lý Dự án thực hiện tốt những việc sau:

- Tiếp tục bám sát mốc tiến độ tổng thể và mốc tiến độ của từng hạng mục đã đề ra, trong đó không được để thiếu vật tư, thiết bị đối với công tác lắp đặt, chạy thử các hệ thống, đặc biệt là không để thiếu tài chính trong lúc dự án đang vào giai đoạn nước rút để phấn đấu đến 30 tháng 4 năm 2022 có thể thực hiện phát điện hòa vào lưới điện quốc gia.

- Xem xét, nghiên cứu giải pháp bù tiến độ, trong đó bố trí thi công làm 3 ca, đồng thời chú trọng chăm lo động viên, hỗ trợ cho người lao động và cán bộ công nhân viên trực tiếp thi công xây dựng tại nhà máy nhất là trong thời gian nghỉ lễ, tết.

- Chú trọng công tác đảm bảo an toàn trong thi công, lắp đặt, chạy thử và vận hành nhà máy. Thường xuyên kiểm tra các công đoạn vận hành, bảo đảm an toàn, sức khỏe cho cán bộ công nhân viên của nhà máy.

- Ủy ban Quản lý nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị quyết điều chỉnh thời điểm kết thúc thu hồi giá trị tạm ứng đối với Tổng thầu EPC khi giá trị thanh toán đạt đến 95% giá trị hợp đồng như ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại văn bản số 9454/VPCP-CN ngày 25 tháng 12 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: CT, TC, KHĐT, XD, TNMT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBQLV nhà nước tại doanh nghiệp;
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình;
- Các Tập đoàn: PVN, EVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2). Du
c

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.