Quyết định 737/QĐ-UBND phê duyệt phương án xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở và tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai - năm 2022
Số hiệu: 737/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Giàng Thị Dung
Ngày ban hành: 06/04/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 737/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 06 tháng 04 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS VÀ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI - NĂM 2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú;

Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên theo Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia theo Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-BGDĐT ngày 28/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành;

Căn cứ Thông báo số 1413-TB/TU ngày 04/4/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai về ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy đối với việc bổ sung hình thức tuyển thẳng và miễn thi trong phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định về tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai tại Tờ trình số 35/TTr-SGD&ĐT ngày 25/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) và kế hoạch tuyển sinh trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022, như sau:

1. Phương án xét công nhận tốt nghiệp THCS

- Số đợt xét trong năm: 01 đợt.

- Thời gian: 02 ngày, ngày 17/5/2022 và ngày 18/5/2022.

- Tổ chức xét duyệt: Mỗi trường phổ thông có cấp học THCS thành lập 01 Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS.

2. Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT

2.1. Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Chuyên

a) Địa bàn tuyển sinh: Toàn tỉnh.

b) Đối tượng dự tuyển: Học sinh học và tốt nghiệp cấp THCS trên địa bàn tỉnh Lào Cai, có đủ điều kiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

c) Tổ chức tuyển sinh:

- Thi tuyển đối với những học sinh thuộc đối tượng dự tuyển:

+ Thời gian thi: 03 ngày, từ ngày 10/6/2022 đến ngày 12/6/2022.

+ Môn thi: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc) và môn chuyên.

+ Hình thức thi: Đề thi theo hình thức tự luận; đề thi môn Ngoại ngữ kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan; đề thi môn chuyên Ngoại ngữ thi đủ các kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc và Viết; đề thi môn Ngoại ngữ không chuyên thi 02 kỹ năng: Đọc và Viết.

- Miễn thi môn Ngoại ngữ:

+ Miễn thi và được tính điểm tối đa để xét tuyển bài thi môn Ngoại ngữ không chuyên khi có một trong các chứng chỉ sau:

TT

Môn

Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu (có giá trị đến ngày tổ chức thi)

Đơn vị cấp chứng chỉ

1

Tiếng Anh

- TOEFL ITP 450 điểm

- TOEFL iBT 45 điểm

Educational Testing Service (ETS)

IELTS 4.0 điểm

- British Council (BC)

- International Development Program (IDP)

2

Tiếng Trung Quốc

HSK cấp độ 3

Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc (Han Ban); Ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngữ quốc gia (The National Committee for the Test of Proficiency in Chinese); Tổng bộ Viện Khổng tử (Trung Quốc).

+ Miễn thi và được tính điểm tối đa để xét tuyển bài thi môn Ngoại ngữ vào lớp chuyên tiếng Anh, tiếng Trung Quốc khi có một trong các chứng chỉ sau:

TT

Môn

Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu (có giá trị đến ngày tổ chức thi )

Đơn vị cấp chứng chỉ

1

Tiếng Anh

- TOEFL ITP 590 điểm, không điểm thành phần nào dưới 40;

- TOEFL iBT 79 điểm, không điểm thành phần nào dưới 15

Educational Testing Service (ETS)

IELTS 6.5 điểm, không có kỹ năng nào dưới 5.0

- British Council (BC)

- International Development Program (IDP)

2

Tiếng Trung Quốc

HSK cấp độ 4

Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc (Han Ban); Ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngữ quốc gia (The National Committee for the Test of Proficiency in Chinese); Tổng bộ Viện Khổng tử (Trung Quốc)

- Tuyển thẳng đối với những học sinh thuộc đối tượng dự tuyển đoạt giải Nhất trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai tổ chức, có môn đoạt giải phù hợp với lớp chuyên đăng ký dự tuyển. Riêng học sinh đoạt giải Nhất môn Toán được đăng ký tuyển thẳng vào lớp chuyên Toán hoặc chuyên Toán - Tin; giải Nhất môn tiếng Anh được đăng ký tuyển thẳng vào lớp chuyên tiếng Anh hoặc chuyên tiếng Trung Quốc; giải Nhất môn Giáo dục công dân được đăng ký tuyển thẳng vào lớp chuyên Lịch sử - Địa lý (nếu có nguyện vọng).

d) Đăng ký dự thi: Thí sinh có nguyện vọng dự tuyển vào Trường THPT Chuyên, đăng ký dự tuyển tại Hội đồng thi tuyển sinh Trường THPT Chuyên. Thí sinh không trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên được sử dụng kết quả của Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh, kết quả thi của 03 môn không chuyên (gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ) để dự tuyển vào các trường THPT khác, kể cả trường THPT dân tộc nội trú theo đối tượng quy định. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể việc đăng ký dự thi vào các lớp chuyên của Trường THPT Chuyên.

đ) Nguyên tắc:

- Học sinh xét tuyển thẳng phải được xếp loại tốt nghiệp cấp THCS đạt loại Giỏi; đảm bảo quy định về vùng tuyển sinh và các điều kiện sau:

+ Học và tốt nghiệp cấp THCS tại các trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

+ Xếp loại hạnh kiểm Tốt tất cả các năm học ở cấp THCS.

+ Xếp loại học lực cả năm học của các lớp ở cấp THCS từ Khá trở lên (Riêng năm học lớp 9 phải có học lực xếp loại Giỏi và điểm trung bình cả năm của môn đăng ký vào lớp chuyên đạt từ 8,0 điểm trở lên). Đối với học sinh học Chương trình giáo dục VNEN thì sử dụng điểm trung bình môn Khoa học tự nhiên để xét tuyển cho các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học; sử dụng điểm trung bình môn Khoa học xã hội để xét tuyển cho các môn Lịch sử, Địa lý.

+ Mỗi học sinh đủ điều kiện tuyển thẳng chỉ được đăng ký 01 (một) nguyện vọng.

- Xét tuyển: Số chỉ tiêu còn lại (sau khi tuyển thẳng) được tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho tới khi đủ chỉ tiêu được giao.

2.2. Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT không chuyên:

a) Địa bàn tuyển sinh: Trường THPT thực hiện tuyển sinh trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể địa bàn tuyển sinh của các trường trong cùng địa phương (riêng Trường THPT số 1 thành phố Lào Cai tuyển sinh trên địa bàn toàn tỉnh).

b) Đối tượng tuyển sinh: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Phương thức tuyển sinh:

- Xét tuyển: Áp dụng đối với 05 trường, gồm: THCS&THPT Bát Xát, THPT số III Bảo Yên, THPT số 3 Mường Khương, THPT số 2 Sa Pa và THPT số 2 Si Ma Cai.

- Thi tuyển: Áp dụng đối với các trường THPT còn lại.

- Tuyển thẳng vào trường THPT không chuyên các đối tượng sau:

+ Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT các huyện, thị xã;

+ Học sinh là người dân tộc rất ít người;

+ Học sinh khuyết tật;

+ Học sinh đoạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học.

+ Học sinh đoạt giải Ba trở lên trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai tổ chức.

Riêng Trường THPT số 1 thành phố Lào Cai chỉ tuyển thẳng học sinh đoạt từ giải Nhì trở lên trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai tổ chức.

d) Đối tượng tuyển sinh: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

đ) Tổ chức tuyển sinh:

- Thời gian thi: 02 ngày, từ ngày 10/6/2022 đến ngày 11/6/2022.

- Môn thi: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc).

Riêng đối với bài thi môn Ngoại ngữ: Miễn thi và được tính điểm tối đa để xét tuyển khi có một trong các chứng chỉ sau:

TT

Môn

Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu (có giá trị đến ngày tổ chức thi)

Đơn vị cấp chứng chỉ

1

Tiếng Anh

- TOEFL ITP 450 điểm

- TOEFL iBT 45 điểm

Educational Testing Service (ETS)

IELTS 4.0 điểm

- British Council (BC)

- International Development Program (IDP)

2

Tiếng Trung Quốc

HSK cấp độ 3

Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc (Han Ban); Ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngữ quốc gia (The National Committee for the Test of Proficiency in Chinese); Tổng bộ Viện Khổng tử (Trung Quốc).

- Hình thức thi: Đề thi theo hình thức tự luận; đề thi môn Ngoại ngữ kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan, đề thi có 02 kỹ năng: Đọc và Viết.

- Đăng ký dự thi, xét tuyển: Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

e) Nguyên tắc:

- Học sinh xét tuyển thẳng phải được xếp loại tốt nghiệp cấp THCS đạt loại Giỏi; đảm bảo quy định về vùng tuyển sinh và mỗi học sinh đủ điều kiện tuyển thẳng chỉ được đăng ký 01 (một) nguyện vọng.

- Xét tuyển: Số chỉ tiêu còn lại (sau khi tuyển thẳng) được tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho tới khi đủ chỉ tiêu được giao.

2.3. Tuyển sinh vào lớp 10 các trường phổ thông dân tộc nội trú:

a) Địa bàn tuyển sinh:

- Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh: Tuyển sinh trên địa bàn toàn tỉnh;

- Các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT : Tuyển sinh trong địa bàn huyện, thị xã (riêng học sinh thuộc địa bàn thành phố Lào Cai, nếu đủ điều kiện có thể đăng ký dự tuyển vào trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Bảo Thắng).

b) Đối tượng tuyển sinh: Theo Quyết định 858/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

c) Phương thức tuyển sinh:

- Tổ chức thi tuyển đối với những học sinh thuộc đối tượng dự tuyển.

- Tuyển thẳng vào trường Phổ thông dân tộc nội trú các đối tượng sau:

+ Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người;

+ Học sinh người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng quy định đoạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hoá; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học;

+ Học sinh người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng quy định đoạt từ giải Ba trở lên trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai tổ chức.

d) Tổ chức thi tuyển sinh:

- Môn thi, thời gian thi, hình thức thi: Như các trường THPT không chuyên.

- Đăng ký dự thi:

+ Thí sinh có nguyện vọng thi tuyển vào trường THPT dân tộc nội trú tỉnh: Đăng ký và dự thi tại Hội đồng thi trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT các huyện, thị xã và trường THPT số 4 thành phố Lào Cai theo hộ khẩu thường trú (nếu không trúng tuyển được sử dụng kết quả để dự tuyển vào các trường THPT khác);

+ Thí sinh có nguyện vọng thi tuyển vào trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT các huyện, thị xã: Đăng ký và dự thi tại Hội đồng thi trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT các huyện, thị xã (nếu không trúng tuyển được sử dụng kết quả để dự tuyển vào các trường THPT khác theo quy định).

đ) Nguyên tắc:

- Học sinh xét tuyển thẳng phải được xếp loại tốt nghiệp cấp THCS đạt loại Giỏi; đảm bảo quy định về vùng tuyển sinh và mỗi học sinh đủ điều kiện tuyển thẳng chỉ được đăng ký 01 (một) nguyện vọng.

- Xét tuyển:

+ Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh: Số chỉ tiêu còn lại (sau khi tuyển thẳng) được tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho tới khi đủ chỉ tiêu được giao.

+ Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện, thị xã: Sau khi tuyển thẳng, số chỉ tiêu còn lại tuyển 80% theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp và 20% xét tuyển dựa trên cơ cấu dân tộc, vùng miền kết hợp với điểm xét tuyển.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ các quy định hiện hành và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Quyết định thành lập các Hội đồng để tổ chức tuyển sinh và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các Hội đồng, bao gồm: Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng ra đề thi, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo bài thi, Hội đồng duyệt tuyển sinh. Riêng đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, các trường THPT trên địa bàn thành phố Lào Cai, thành lập Hội đồng chấm thi tập trung.

- Hướng dẫn chi tiết về: Thời gian làm bài của mỗi môn thi, hệ số điểm bài thi, điểm cộng ưu tiên, khuyến khích và hồ sơ đối với các đối tượng tuyển thẳng.

- Trường hợp phải điều chỉnh về thời gian của phương án xét tốt nghiệp và kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định, đồng thời báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (QĐ);
- Báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh;
- CVP, PCVP
2;
- Lưu: VT, TH
1, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Giàng Thị Dung