Quyết định 679/QĐ-CTN năm 2012 về cho thôi quốc tịch Việt Nam
Số hiệu: 679/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 25/05/2012 Ngày hiệu lực: 25/05/2012
Ngày công báo: 04/06/2012 Số công báo: Từ số 383 đến số 384
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 679/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 89/TTr-CP ngày 03/5/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân:

1. Vương Chí Nguyên, sinh ngày 06/12/1985 tại TP Hồ Chí Minh; giới tính: nam; hiện cư trú tại: 15/10/9 đường Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh.

2. Tô Đức Luân, sinh ngày 22/5/1992 tại TP Hồ Chí Minh; giới tính: nam; hiện cư trú tại: 1150/38 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 11, TP Hồ Chí Minh.

3. Tô Đức Huy, sinh ngày 29/11/1998 tại TP Hồ Chí Minh; giới tính: nam; hiện cư trú tại: 1150/38 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 11, TP Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.