Quyết định 671/QĐ-CTN năm 2012 về cho thôi quốc tịch Việt Nam
Số hiệu: 671/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 23/05/2012 Ngày hiệu lực: 23/05/2012
Ngày công báo: 04/06/2012 Số công báo: Từ số 383 đến số 384
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 671/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại các Tờ trình số 85/TTr-CP ngày 03/5/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Séc (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA SÉC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 671/QĐ-CTN ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch nước)

1. Lê Thị Thùy Linh, sinh ngày 06/8/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Jana Zajíce 939/8, Praha 7

Giới tính: Nữ

2. Dương Tùng Anh, sinh ngày 21/02/1995 tại CH Séc

Hiện trú tại: Husovonámestí 166. Rakovník

Giới tính: Nam

3. Trần Anh Đức, sinh ngày 15/9/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Palackého 1309/34, Cheb

Giới tính: Nam

4. Tào Ngọc Thúy, sinh ngày 01/7/1993 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Jílovská 421/35 Lhotka, Praha 4

Giới tính: Nữ

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.