Quyết định 564/QĐ-CTN về cho thôi quốc tịch Việt Nam
Số hiệu: 564/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 07/05/2012 Ngày hiệu lực: 07/05/2012
Ngày công báo: 26/05/2012 Số công báo: Từ số 375 đến số 376
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 564QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 74/TTr-CP ngày 16/4/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 178 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 564/QĐ-CTN ngày 07 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch nước)

1. Phạm Hoàng My My, sinh ngày 03.5.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Landgraf-Philipps-Anlage 58, 64283 Darmstadt

Giới tính: Nữ

2. Phạm Anh Tuấn, sinh ngày 22.5.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Pfitzner Str. 5, 55118 Mainz

Giới tính: Nam

3. Nguyễn Karin Liên Hương, sinh ngày 27.4.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Golddistelanger 23, 80937 München

Giới tính: Nữ

4. Nguyễn Lê Hoàng, sinh ngày 24.5.1988 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Glashutten Str 35.40627 Düsseldorf

Giới tính: Nam

5. Nguyễn Chí Khang, sinh ngày 07.10.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Robert-Sether Str.14, 76761 Rülzheim

Giới tính: Nam

6. Trần Shao Mey, sinh ngày 23.12.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Flinger Str. 41. 40213 Düsseldorf

Giới tính: Nữ

7. Hà Thanh Đức, sinh ngày 24.6.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Silberstr. 10, 08451 Crimmitschau

Giới tính: Nam

8. Nguyễn Tobias Vũ Sơn, sinh ngày 31.8.2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại : Heuduckstr. 23, 66117 Saarbrücken

Giới tính: Nam

9. Nguyễn Thế Chiến, sinh ngày 30.5.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lenneper Str. 48, 42289 Wuppetal

Giới tính: Nam

10. Nguyễn Cẩm Tú, sinh ngày 01.01.1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hausener Brückweg 3, 60488 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

11. Nguyễn Thanh Phước, sinh ngày 07.9.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hasenkamp 1, 27432 Bremervörde

Giới tính: Nam

12. Nguyễn Thị Thanh Nhung, sinh ngày 08.7.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hasenkamp 1, 27432 Bremervörde

Giới tính: Nữ

13. Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh ngày 18.6.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hasenkamp 1, 27432 Bremervörde

Giới tính: Nữ

14. Phạm Nguyễn Thanh Vy, sinh ngày 08.11.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hausener Brückweg 3, 60488 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

15. Nguyễn Thị Bảo Ngọc, sinh ngày 23.9.1983 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Bahnhofplatz 11, 94315 Straubing

Giới tính: Nữ

16. Nguyễn Phương Thảo, sinh ngày 28.6.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Leipziger Str. 75, 04178 Leipzig

Giới tính: Nữ

17. Ngô Thị Diễm Vân, sinh ngày 28.3.1988 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Willy-Brandt - Platz 3, 59379 Selm

Giới tính: Nữ

18. Nguyễn Thanh Vân, sinh ngày 27.12.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Birkenweg 7, 76761 - Rülzheim

Giới tính: Nữ

19. Trần Phương Mai, sinh ngày 13.10.1993 tại CHLB Nga

Hiện trú tại: Mettinger Str. 31, 73728 Esslingen am Neckar

Giới tính: Nữ

20. Nguyễn Thúy Anh, sinh ngày 28.8.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bodenburger Str. 47, 31162 Bad Salzdetfurth

Giới tính: Nữ

21. Nguyễn Trung Anh, sinh ngày 07.5.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bodenburger Str. 47, 31162 Bad Salzdetfurth

Giới tính: Nam

22. Bùi Thức Hòa, sinh ngày 16.8.1957 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Albtalstr. 28, 79837 St. Blasien

Giới tính: Nam

23. Bùi Đức Việt, sinh ngày 13.4.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Albtalstr. 28, 79837 St. Blasien

Giới tính:Nam

24. Trương Ngọc Michael Quang Huy, sinh ngày 28.9.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Heimchenweg 82, 65929 Frankfurt

Giới tính: Nam

25. Vũ Hoàng An, sinh ngày 03.9.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Jakober Str. 77, 86152 Augsburg

Giới tính: Nữ

26. Văn Trần Chung, sinh ngày 12.10.1966 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gerrit-Herlyn Str.8, 26736 Krummhörn OT Pewsum

Giới tính: Nam

27. Trần Diệu Linh, sinh ngày 22.11.1988 tại Nam Định

Hiện trú tại: Sedan Str.23, 20146 Hamburg

Giới tính: Nữ

28. Nguyễn Đức Việt, sinh ngày 22.02.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Harpstedter Str.2, 27243 Colnrade

Giới tính: Nam

29. Võ Gia Minh, sinh ngày 13.12.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lange Str. 62, 49632 Essen

Giới tính: Nam

30. Vũ Lan Anh, sinh ngày 09.11.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Charlotten Str.4, 70182 Stuttgart

Giới tính: Nữ

31. Vũ Thanh Mai, sinh ngày 30.12.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Charlotten Str.4, 70182 Stuttgart

Giới tính: Nữ

32. Nguyễn Tư Vũ, sinh ngày 19.7.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Mühlacker 5, 92711 Parkstein

Giới tính: Nam

33. Võ Ngọc Thảo My, sinh ngày 15.10.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lange Str. 62, 49632 Essen

Giới tính: Nữ

34. Phạm Đức Việt, sinh ngày 17.6.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Louis-Paster Str. 1b, 76870 Kandel

Giới tính: Nam

35. Phạm Đức An, sinh ngày 12.6.1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Louis-Paster Str. 1b, 76870 Kandel

Giới tính: Nam

36. Trần Thục Anh, sinh ngày 11.5.1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Louis-Paster Str. 1b, 76870 Kandel

Giới tính: Nữ

37. Lâm Thanh Xuân, sinh ngày 05.01.1973 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Jungmannstr. 28, 24105 Kiel

Giới tính: Nữ

38. Ninh Đức Trung, sinh ngày 10.10.1991 tại Nam Định

Hiện trú tại: Aachener Str. 8, 521465 Würselen

Giới tính: Nam

39. Vũ Thị Phương Thảo, sinh ngày 10.9.1986 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Auen Str. 15, 98529 Suhl

Giới tính: Nữ

40. Trần Mỹ Linh, sinh ngày 24.9.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Carlebach Str. 2, 04357 Leipzig

Giới tính: Nữ

41. Trần Nhật Minh, sinh ngày 13.11.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Carlebach Str. 2, 04357 Leipzig

Giới tính: Nam

42. Dương Hồng Thu, sinh ngày 15.8.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Frankfurter Str. 127/129, 63303 Dreieich

Giới tính: Nữ

43. Nguyễn Hoàng Đức Minh, sinh ngày 09.3.1989 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hindenburg Str. 35, 71229 Leonberg

Giới tính: Nam

44. Trần Quang Anh, sinh ngày 26.10.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kickerlingsberg 2, 04105 Leipzig

Giới tính: Nam

45. Lê Trung Anh, sinh ngày 18.5.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Waldlust 3, 91217 Hersbruck

Giới tính: Nam

46. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 25.6.1967 tại Đồng Nai

Hiện trú tại : Göthe Str. 35, 90542 Eckental

Giới tính: Nữ

47. Nguyễn Ngọc Duy, sinh ngày 28.10.1988 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Ufer 33, 53842 Troisdorf

Giới tính: Nam

48. Nguyễn Ngọc Yến Nhi, sinh ngày 02.6.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Ufer 33, 53842 Troisdorf

Giới tính: Nữ

49. Phan Lê Huy, sinh ngày 16.3.2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: William-Zipperer Str. 57, 041777 Leipzig

Giới tính: Nam

50. Lê Mạnh Đạt, sinh ngày 29.4.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ziegelkampstr. 65, 31582 Nienburg/Weser

Giới tính: Nam

51. Phùng Hoàng Tuấn, sinh ngày 29.4.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Katherina-Geisler Str.2 , 85356 Freising

Giới tính: Nam

52. Nguyễn Long Đức Anh, sinh ngày 31.12.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gichtlgasse 3, 93047 Regensburg

Giới tính: Nam

53. Huỳnh Thị Thanh Vân, sinh ngày 08.10.1968 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 24, 54292 Trier

Giới tính: Nữ

54. Nguyễn Bùi Vân Anh, sinh ngày 18.9.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Stormstr. 4, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

55. Trần Quỳnh Hân, sinh ngày 18.11.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Elisabethen Str. 32, 64283 Darmstadt

Giới tính: Nữ

56. Trần Quỳnh Huệ, sinh ngày 26.4.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Elisabethen Str. 32, 64283 Darmstadt

Giới tính: Nữ

57. Trần Quỳnh Dương, sinh ngày 10.5.2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Elisabethen Str. 32, 64283 Darmstadt

Giới tính: Nữ

58. Nguyễn Hoàng Trung, sinh ngày 03.9.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hähnelstr. 29, 04177 Leipzig

Giới tính: Nam

59. Nguyễn Vĩnh Thành, sinh ngày 15.10.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Beutelweg 1, 54292 Trier

Giới tính: Nam

60. Nguyễn Việt Huy, sinh ngày 03.01.2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Beutelweg 1, 54292 Trier

Giới tính: Nam

61. Văn Hương Ly, sinh ngày 13.01.1990 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Günstr. 22, 01307 Dresden

Giới tính: Nữ

62. Hàn Ngọc Giao, sinh ngày 31.7.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 33, 49356 Diepholz

Giới tính: Nữ

63. Đỗ Peter Duy, sinh ngày 05.01.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Michael-Schnell-Weg 14, 73035 Göppingen

Giới tính: Nam

64. Bùi Hoàng Duy, sinh ngày 28.8.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Arnulfstr. 157/3, 80634 München

Giới tính: Nam

65. Bùi Minh Hoàng, sinh ngày 28.8.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Herzogstand Str. 20, 90471 Nürnberg

Giới tính: Nam

66. Vũ Vũ Thị Hồng Dung, sinh ngày 19.3.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Heerenfeld 15, 26847 Detern

Giới tính: Nữ

67. Trần Ngọc Huyền Trang, sinh ngày 03.11.1989 tại Nam Định

Hiện trú tại: Prof.-Bamann Str. 5, 89423 Gundelfingen a.d.Donau

Giới tính: Nữ

68. Trần Bảo Long, sinh ngày 08.02.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wilhelmstr. 9, 70372 Stuttgart

Giới tính: Nam

69. Hồ Văn Duy, sinh ngày 29.9.1986 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Regenpfeifelweg. 22, 70378 Stuttgart

Giới tính: Nam

70. Dương Hải Minh, sinh ngày 06.10.1991 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Danziger Str. 6, 26810 Westoverledingen

Giới tính: Nam

71. Trần Thị Tuyết, sinh ngày 20.9.1939 tại Nam Định

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 7, 65439 Flörsheim am Main

Giới tính: Nữ

72. Vũ Như Phương, sinh ngày 26.5.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ortlerstr. 49, 86163 Augsburg

Giới tính: Nữ

73. Lê Minh Anh, sinh ngày 25.01.2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hammer Steindamm 53, 22089 Hamburg

Giới tính: Nữ

74. Lâm Thúy Dung, sinh ngày 17.7.1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Göthestr. 51, 70794 Filderstadt

Giới tính: Nữ

75. Trần Tú Nhi, sinh ngày 02.8.2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Klostergang 1, 30159 Hannover

Giới tính: Nữ

76. Đặng Tùng Nam, sinh ngày 11.6.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schloßgrabengasse 3, 63065 Offenbach am Main

Giới tính: Nam

77. Đặng Tùng Lâm, sinh ngày 12.5.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schloßgrabengasse 3, 63065 Offenbach am Main

Giới tính: Nam

78. Lê Thanh Nga, sinh ngày 30.11.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Moltke Str. 25, 76646 Bruchsal

Giới tính: Nữ

79. Nguyễn Thu Huyền, sinh ngày 16.9.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Johannes Str. 88/88a, 99084 Erfurt

Giới tính: Nữ

80. Bùi Phương Nhung, sinh ngày 24.6.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mozart Str. 23, 37327 Leinefelde

Giới tính: Nữ

81. Nguyễn Đức Cường, sinh ngày 04.7.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại Johanness Str. 88/88a, 99084 Erfurt

Giới tính: Nam

82. Nguyễn Hoàng Giang, sinh ngày 27.8.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Stolberger Str. 40, 52068 Aachen

Giới tính: Nam

83. Trần Thị Hồng Vân, sinh ngày 07.3.1989 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Eder Str. 8, 35390 Giessen

Giới tính: Nữ

84. Đào Ngọc Tâm, sinh ngày 01.7.1964 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Lehmweg 71, 25492 Kreispineberg

Giới tính: Nữ

85. Lâm Quang Trường, sinh ngày 20.6.1975 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Sandkauler Weg 12, 56564 Neuwied

Giới tính: Nam

86. Lâm Gia Thuận Leon, sinh ngày 05.6.2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sandkauler Weg 12, 56564 Neuwied

Giới tính: Nam

87. Trương Thị Thuận, sinh ngày 12.9.1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Coppi Str. 52, 04157 Leipzig

Giới tính: Nữ

88. Trương Thùy Dương Anne, sinh ngày 21.6.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Coppi Str. 52, 04157 Leipzig

Giới tính: Nữ

89. Nguyễn Minh Toàn, sinh ngày 10.01.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gertrud-Ehrle-Weg 20, 88213 Ravensburg

Giới tính: Nam

90. Hoàng Tuấn Dũng, sinh ngày 25.10.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Magdalenen Str. 2, 04129 Leipzig

Giới tính: Nam

91. Hoàng Thùy Linh, sinh ngày 05.9.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Herdetor 29, 26427 Esens

Giới tính: Nữ

92. Hà Diệu Xay (Hà Diệu Anh), sinh ngày 03.9.1980 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Westhoffstr. 2, 44145 Dortmund

Giới tính: Nữ

93. Phạm Tuấn Dũng, sinh ngày 09.6.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bahnerstr. 1, 89415 Lauingen (Donau)

Giới tính: Nam

94. Phạm Tuấn Anh, sinh ngày 23.7.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bahnerstr. 1, 89415 Lauingen (Donau)

Giới tính: Nam

95. Phạm Quốc Anh, sinh ngày 16.8.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Vor der Lehmkuhle 11, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nam

96. Lê Văn Tân, sinh ngày 25.02.1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Hängbachstr. 7A, 94469 Deggendorf

Giới tính: Nam

97. Nguyễn Ngọc Thanh Bình, sinh ngày 11.5.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Trierer Str. 9, 54329 Konz

Giới tính: Nữ

98. Nguyễn Ngọc Lan Chi, sinh ngày 15.5.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Trierer Str. 9, 54329 Konz

Giới tính: Nữ

99. Lương Thái Ân, sinh ngày 19.10.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Eggenfeldener Str. 38, 84140 Gangkofen

Giới tính: Nữ

100. Trần Anh Phong, sinh ngày 11.4.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Eichendorffstr. 4, 30827 Garbsen

Giới tính: Nam

101. Trần Ngọc Anh, sinh ngày 08.8.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Eichendorffstr. 4, 30827 Garbsen

Giới tính: Nữ

102. Trần Thị Thu Thủy, sinh ngày 20.4.1991 tại Bulgaria

Hiện trú tại: Hart Str. 50, 82110 Germering

Giới tính: Nữ

103. Phạm Minh Đức, sinh ngày 30.4.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Görrestr. 12, 85535 Erding

Giới tính: Nam

104. Nguyễn Tố Linh, sinh ngày 08.8.1995 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Traubenstr. 47/A, 70176 Stuttgart

Giới tính: Nữ

105. Nguyễn Như Ngọc, sinh ngày 30.11.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schulstr. 7, 54439 Saarburg

Giới tính: Nữ

106. Vũ Đức Hùng, sinh ngày 26.5.1974 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Seegaer Weg 3, 06567 Bad Frankenhausen/ Kyffhäuser

Giới tính: Nam

107. Dương Thị Bích Chiến, sinh ngày 05.10.1967 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Adolfstr. 7, Buchholz i.d. Nordheine

Giới tính: Nữ

108. Hoàng Nhật Phi, sinh ngày 30.10.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Adolfstr. 7, Buchholz i.d. Nordheine

Giới tính: Nam

109. Hoàng Hải Vy, sinh ngày 18.8.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Adolfstr. 7, Buchholz i.d. Nordheine

Giới tính: Nữ

110. Nguyễn Thành Long, sinh ngày 13.7.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Perler Str. 15, 54439 Saarburg

Giới tính: Nam

111. Lê Đức Anh, sinh ngày 08.02.1990 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Habermehlstr. 3, 75172 Pforzheim

Giới tính: Nam

112. Nguyễn Bích Hà, sinh ngày 17.12.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Nordanlage 3, 67547 Worms

Giới tính: Nữ

113. Huỳnh Jasmin, sinh ngày 05.3.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sigismund Str. 10, 55543 Bad Kreuznach

Giới tính: Nữ

114. Bùi Vũ Lan Wy, sinh ngày 05.9.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Reuterstr. 17 A, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

115. Nguyễn Thanh Long, sinh ngày 05.8.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Westerwald Str. 2, 65439 Flörsheim am Main

Giới tính: Nam

116. Nguyễn Thanh Sơn, sinh ngày 09.5.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Westerwald Str. 2, 65439 Flörsheim am Main

Giới tính: Nam

117. Cao Thế Vinh, sinh ngày 25.01.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bunzlauer Str. 16, 80992 München

Giới tính: Nam

118. Bùi Mạnh Cường, sinh ngày 09.7.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Braunauer Str. 2 II, 84478 Waldkraiburg

Giới tính: Nam

119. Bùi Việt Quang, sinh ngày 13.4.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Braunauer Str. 2 II, 84478 Waldkraiburg

Giới tính: Nam

120. Nguyễn Đình Khánh, sinh ngày 05.7.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Stätte 7, 99974 Mühlhausen

Giới tính: Nam

121. Bùi Thị Tuyết Lê, sinh ngày 20.5.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Egerländer Platz 19, 63179 Obertshausen

Giới tính: Nữ

122. Nguyễn Phương Thảo, sinh ngày 12.7.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Böhmerwaldstr. 22, 93105 Tegernheim

Giới tính: Nữ

123. Phạm Hiền, sinh ngày 25.02.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Haupt Str. 80, 76327 Pfinztal

Giới tính: Nữ

124. Vũ Trung Nghĩa Henri, sinh ngày 17.04.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Olgastr. 72, 70182 Stuttgart

Giới tính: Nam

125. Ngô Thị Thúy Hà, sinh ngày 16.02.1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Mergelgrund 7a, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nữ

126. Trần Ngọc Anh Jana, sinh ngày 24.9.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mergelgrund 7a, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nữ

127. Trần Kim Anh Maria, sinh ngày 26.6.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mergelgrund 7a, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nữ

128. Phạm Thị Nga, sinh ngày 05.12.1962 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Siegtalstr. 202, 57080 Siege

Giới tính: Nữ

129. Phùng Thị Mai Linh, sinh ngày 22.6.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Alexander Puschkin Str. 7, 04509 Delitzch

Giới tính: Nữ

130. Hoàng Đức Hùng, sinh ngày 12.01.1970 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Kleststr. 6, 87700 Memmingen

Giới tính: Nam

131. Hoàng Đức Tuấn, sinh ngày 21.7.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kleststr. 6, 87700 Memmingen

Giới tính: Nam

132. Hoàng Lệ Tuyết, sinh ngày 12.9.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kleststr. 6, 87700 Memmingen

Giới tính: Nữ

133. Lưu Đức Tùng, sinh ngày 21.3.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Athaner Str. 4A, 49377 Vechta

Giới tính: Nam

134. Võ Nhân Gia, sinh ngày 07.11.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lange Str. 62, 49632 Essen

Giới tính: Nam

135. Ung Thanh Jenny, sinh ngày 25.7.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Grasweg 56, 77815 Bühl

Giới tính: Nữ

136. Ung Thanh Dany, sinh ngày 22.12.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Grasweg 56, 77815 Bühl

Giới tính: Nam

137. Nguyễn Tử Dũng, sinh ngày 16.3.1955 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Leipziger Str. 53, 76829 Landau in der Pfalz

Giới tính: Nam

138. Nguyễn Vi Hoa, sinh ngày 01.9.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Leipziger Str. 53, 76829 Landau in der Pfalz

Giới tính: Nữ

139. Phạm Trường Giang, sinh ngày 09.4.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dr. -Ludwig-Nider Str. 9, 66450 Bexbach

Giới tính: Nam

140. Đinh Thị Thu Nga, sinh ngày 12.3.1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Birkenfelder str 20, 54497 Morboch

Giới tính: Nữ

141. Nguyễn Khánh Duy, sinh ngày 15.3.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dr. -Ludwig-Nider Str. 9, 66450 Bexbach

Giới tính: Nam

142. Đặng Hồng Mai, sinh ngày 10.8.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Oeltzschner Str. 61 A, 06217 Merseburg

Giới tính: Nữ

143. Nguyễn Tuấn Linh, sinh ngày 20.01.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schwanthales str. 126.80339 München, CHLB Đức

Giới tính:Nam

144. Trương Trân Châu, sinh ngày 26.09.1982 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Im Hasengrund 46, 65428 Rüsselsheim, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

145. Trần Quang Huy Andreas, sinh ngày 10.12.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Deslocher Weg 8, 55592 Raumbach, CHLB Đức

Giới tính:Nam

146. Nguyễn Quốc Anh, sinh ngày 09.12.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Reichklarastr. 2, 55116 Mainz

Giới tính:Nam

147. Phùng Mỹ Quỳnh, sinh ngày 02.01.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Katharina-Geisler Str. 2, 85356 Freising

Giới tính: Nữ

148. Man Vũ Đan Đức, sinh ngày 01.3.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Breite Str. 29, 06449 Aschersleben

Giới tính: Nữ

149. Lê Thị Kim Anh, sinh ngày 12.9.1991 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Im Sauern 5, 60437 Frankfurt

Giới tính: Nữ

150. Nguyễn Minh Quân, sinh ngày 13.4.1991 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Enzstr. 162, 75181 Pforzheim

Giới tính:Nam

151. Lưu Anh Thi, sinh ngày 16.9.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Heidenschok 15A, 35578 Wetzlar

Giới tính: Nữ

152. Trần Kim Uyên, sinh ngày 16.5.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Annette Kolb Anger 11, 81737 München

Giới tính: Nữ

153. Nguyễn Tâm Minh, sinh ngày 07.4.1989 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Friedrichstr.40, 63065 Offenbach am Main

Giới tính:Nam

154. Nông Sơn Tùng, sinh ngày 19.5.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bergstr. 4, 27793 Wildeshausen

Giới tính:Nam

155. Nguyễn Ngọc Anh, sinh ngày 22.8.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Heinestr. 9, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

156. Nguyễn Tú Anh, sinh ngày 22.8.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Heinestr. 9, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

157. Vũ Hoàng Ngọc Anh, sinh ngày 12.5.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Steile Wand 8, 26209 Hatten

Giới tính: Nữ

158. Vũ Hoàng, sinh ngày 07.5.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Steile Wand 8, 26209 Hatten

Giới tính: Nam

159. Trương Xuân Huy, sinh ngày 17.3.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Burgstr. 6, 64747 Breuberg

Giới tính: Nam

160. Bành Ngọc Nhung, sinh ngày 20.10.1979 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Obere Rod Str. 4, 75173 Pfozheim

Giới tính: Nữ

161. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 02.8.1969 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Beckerberg 15, 21073 Hamburg

Giới tính: Nữ

162. Phạm Hồng Sơn, sinh ngày 06.6.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hinterm Teich 29, 49757 Werlte

Giới tính: Nam

163. Đỗ Minh Sơn, sinh ngày 06.10.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Markt Str. 47, 95615 Marktredwitz

Giới tính: Nam

164. Nguyễn Thị Kim Uyên, sinh ngày 08.02.1990 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Friedrichstr. 40, 63065 Offenbach

Giới tính: Nữ

165. Đặng Tuấn Anh, sinh ngày 13.02.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Philipp-Reis Str. 7, 63303 Dreieich

Giới tính: Nam

166. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 01.11.1942 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Würzburger Str. 14 A, 64546 Mörfelden Walldorf

Giới tính: Nữ

167. Hoàng Đức Sơn, sinh ngày 12.6.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Koblenz Str. 8, 65556 Limburg

Giới tính: Nam

168. Ngô Thu Hương, sinh ngày 13.7.1989 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Kasinowald 5, 26197 Großenkneten

Giới tính: Nữ

169. Ung Thanh Kenny, sinh ngày 14.8.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Grasweg 56, 77815 Bühl

Giới tính: Nam

170. Vũ Thị Thu Trang, sinh ngày 01.5.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ostertor 13, 31134 Hildesheim

Giới tính: Nữ

171. Nguyễn Văn Lộc, sinh ngày 08.3.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Papenburger Str. 231, 26810 Westoverledingen

Giới tính: Nam

172. Trương Kim Trang, sinh ngày 16.6.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lindenstr. 2a, 67433 Neustadt an der Weinstraße

Giới tính: Nữ

173. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 01.02.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Löbsteder Str. 4, 07749 Jena

Giới tính: Nam

174. Trịnh Ngọc Thanh Hải, sinh ngày 08.6.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Zum Grossen Freien 10, 31275 Lehrte

Giới tính: Nam

175. Nguyễn Nhị Báu, sinh ngày 24.7.1990 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Frauensteg Str. 47, 70435 Stuttgart

Giới tính: Nam

176. Nguyễn Bích Vân, sinh ngày 16.5.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Angerstr. 13, 31848 Bad Münder

Giới tính: Nữ

177. Nguyễn Minh Anh, sinh ngày 08.8.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Angerstr. 13, 31848 Bad Münder

Giới tính: Nữ

178. Nguyễn Anh Thư, sinh ngày 12.6.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Angerstr. 13, 31848 Bad Münder./.

Giới tính: Nữ

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.