Quyết định 563/QĐ-CTN năm 2012 về cho thôi quốc tịch Việt Nam
Số hiệu: 563/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 07/05/2012 Ngày hiệu lực: 07/05/2012
Ngày công báo: 26/05/2012 Số công báo: Từ số 375 đến số 376
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 563/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 74/TTr-CP ngày 16/4/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 104 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 563/QĐ-CTN ngày 07 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch nước)

1. Đỗ Phương Linh, sinh ngày 06/01/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Schillers Str 38, 04720 Doebeln

Giới tính: Nữ

2. Đỗ Minh Nam, sinh ngày 24/12/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Schillers Str 38, 04720 Doebeln

Giới tính: Nam

3. Trương Hà Thanh Trúc, sinh ngày 28/4/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Zossener Str. 22, 10961 Berlin

Giới tính: Nữ

4. Wirtz, Mai Tuấn Anh, sinh ngày 04/6/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Tannenberg Str 47, 56564 Neuwied

Giới tính: Nam

5. Nguyễn Thanh Long, sinh ngày 31/8/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Noethnitzer Str 17, 01187 Dresden

Giới tính: Nam

6. Nguyễn Đức Ân, sinh ngày 03/01/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Wollwirkergasse 2, 93047 Regensburg

Giới tính: Nam

7. Nguyễn Nguyễn Thảo Anh, sinh ngày 02/5/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Frankfurt Allee 104, 10247 Berlin

Giới tính: Nữ

8. Hoàng Ngọc Lan, sinh ngày 28/10/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Haupt Str 18, 13158 Berlin

Giới tính: Nữ

9. Đặng Anh Việt, sinh ngày 18/10/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Tor Str 148, 10119 Berlin

Giới tính: Nam

10. Lưu Đức Anh Erich, sinh ngày 24/5/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Oberer Steinweg 05, 08523 Plauen

Giới tính: Nam

11. Hồ Thị Bích Hạnh, sinh ngày 23/01/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Holunderweg 02, 88045 Friedrichshafen

Giới tính: Nữ

12. Hồ Quang Hạnh Hưng, sinh ngày 19/8/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Holunderweg 02, 88045 Friedrichshafen

Giới tính: Nam

13. Nguyễn Ngọc Linh, sinh ngày 21/11/1989 tại Đức

Hiện trú tại: Zwingli Str 41, 01277 Dresden

Giới tính: Nữ

14. Huỳnh Thị Nga, sinh ngày 17/3/1963 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Troppauer Str 03, 89331 Burgau

Giới tính: Nữ

15. Nguyễn Hải Hà, sinh ngày 02/11/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Askanische Str 104, 06842 Dessau-Rosslau

Giới tính: Nam

16. Nguyễn Minh Thành, sinh ngày 03/11/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Zwingli Str 41 01277 Dresden

Giới tính: Nam

17. Trần Bảo Nương, sinh ngày 21/4/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Altrastaedter Str 37, 04229 Leipzig

Giới tính: Nữ

18. Ngô Thùy Anh, sinh ngày 16/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Keibel Str 05, 10178 Berlin

Giới tính: Nữ

19. Phạm Quang Hiếu, sinh ngày 12/3/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Haupt Str 03, 06862 Dessau-Rosslau

Giới tính: Nam

20. Nguyễn Việt Hùng, sinh ngày 19/3/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Weichsel Str 35, 10247 Berlin

Giới tính: Nam

21. Lê Tuấn Anh Dennis, sinh ngày 23/9/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Marzahner Promenade 44, 12679 Berlin

Giới tính: Nam

22. Phạm Tiến Trung, sinh ngày 28/10/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Warnemuender Str 21, 13059 Berlin

Giới tính: Nam

23. Nguyễn Thanh Hải, sinh ngày 14/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: An Der Flutmulde 3, 49733 Haren

Giới tính: Nam

24. Nguyễn Mạnh Hiếu, sinh ngày 16/5/1993 tại Đức

Hiện trú tại: An Der Flutmulde 3, 49733 Haren

Giới tính: Nam

25. Nguyễn Tuấn Phúc, sinh ngày 05/9/1958 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Buergeraue 1, 99867 Gotha

Giới tính: Nam

26. Đỗ Quỳ Nhân, sinh ngày 16/01/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Klieverhagen 10, 38440 Wolfsburg

Giới tính: Nữ

27. Đỗ Huy Phú, sinh ngày 11/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Klieverhagen 10, 38440 Wolfsburg

Giới tính: Nam

28. Phạm Nguyễn Hương Trang, sinh ngày 30/8/1994 tại Hà Nội

Hiện trú tại: St Anna Str 2, ½, 86825 Bad Woerishofen

Giới tính: Nữ

29. Nguyễn Hải Yến, sinh ngày 07/12/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Ludwig Thoma Str 25A, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

30. Nguyễn Tây Thi, sinh ngày 03/01/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Wollwirkergasse 2, 93047 Regensburg

Giới tính: Nữ

31. Nguyễn Đức Kiên, sinh ngày 05/3/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Marcell Str 7, 39261 Zerbstr/Anhalt

Giới tính: Nam

32. Đoàn Minh Vương, sinh ngày 19/8/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Neumarkt 9, 08209 Auerbach

Giới tính: Nam

33. Vũ Mai Anh, sinh ngày 28/12/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Ludwig Thoma Str 3A, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

34. Nguyễn Hoàng Anh, sinh ngày 30/4/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Lise Meitner Weg 4, 93055 Regenburg

Giới tính: Nữ

35. Nguyễn Đức Hùng, sinh ngày 24/01/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Antonius Str 12A, 49377 Vechta

Giới tính: Nam

36. Nguyễn Hồng Quang, sinh ngày 06/4/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Wartiner Str 69, 13057 Berlin

Giới tính: Nam

37. Nguyễn Hồng Thái, sinh ngày 11/4/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Wartiner Str 69, 13057 Berlin

Giới tính: Nữ

38. Trần Thị Vân Anh, sinh ngày 28/6/1986 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Neuherberg Str 111/5, 80937 Muenchen

Giới tính: Nữ

39. Nguyễn Lê, sinh ngày 05/8/2009 tại Đức

Hiện trú tại: Neuherberg Str 111/5, 80937 Muenchen

Giới tính: Nữ

40. Vũ Minh Tuyên, sinh ngày 16/3/1964 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Beuthener Str 8, 91315 Hoechsadt a. d Aisch

Giới tính: Nam

41. Vũ Kim, sinh ngày 26/8/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Beuthener Str 8, 91315 Hoechsadt a. d Aisch

Giới tính: Nam

42. Lê Ngọc Bích, sinh ngày 02/8/1973 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Alte Huttung 1, 03222 Luebbenau

Giới tính: Nữ

43. Đinh Lộc Khương, sinh ngày 12/02/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Im Wiesengrund 21, 88316 Insny im Allgaeu

Giới tính: Nam

44. Vi Thành An, sinh ngày 11/7/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Schlossgasse 1, 09350 Lichtenstein

Giới tính: Nam

45. Phạm Tuyết Mai My, sinh ngày 21/01/1991 tại Séc

Hiện trú tại: Merie Juchatz Str 4C 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nữ

46. Nguyễn Thị Nhật Hạ, sinh ngày 26/6/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Muehlendamm 23, 48499 Slazbergen

Giới tính: Nữ

47. Hoàng Ngọc Quỳnh Trang Franziska, sinh ngày 23/12/1994 tại Đức

Hiện trú tại: August Bebel Str 26, 08412 Werdau

Giới tính: Nữ

48. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 15/5/1992 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Faeber Str 4, 12555 Berlin

Giới tính: Nữ

49. Hoàng Xuân Cường, sinh ngày 08/11/1968 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Garten Str - 8F 25704 Meldorf

Giới tính: Nam

50. Hoàng Hải, sinh ngày 10/8/1983 tại Đức

Hiện trú tại: Garten Str - 8F 25704 Meldorf

Giới tính: Nam

51. Hoàng Hiệp, sinh ngày 02/4/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Garten Str - 8F 25704 Meldorf

Giới tính: Nam

52. Phạm Thị Thúy Liễu, sinh ngày 16/10/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Garten Str - 8F 25704 Meldorf

Giới tính: Nữ

53. Nguyễn William, sinh ngày 25/9/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Fraunhofer Str 27g, 86167 Augsburg

Giới tính: Nam

54. Nguyễn Quỳnh Anh, sinh ngày 22/7/1984 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Schul Str 4, 04626 Schmoelln

Giới tính: Nữ

55. Phạm Ngọc Thúy, sinh ngày 30/5/1966 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Kinzig Str 4, 10247 Berlin

Giới tính: Nữ

56. Nguyễn Phương Thảo, sinh ngày 26/7/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Moehring Str 4, 16816 Neuruppin

Giới tính: Nữ

57. Lã Kim Ánh, sinh ngày 30/3/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Hertz Str 3, 16761 Hennigsdorf

Giới tính: Nữ

58. Ninh Phương Thảo, sinh ngày 17/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Franklin Str. 24 58089 Hagen

Giới tính: Nữ

59. Ninh Vũ Quân, sinh ngày 22/9/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Franklin Str. 24 58089 Hagen

Giới tính: Nam

60. Nguyễn Cẩm Tú Claudia, sinh ngày 02/8/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Felbrig Str 76, 07549 Gera

Giới tính: Nữ

61. Mai Michael Song, sinh ngày 04/5/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Herforder Str 134, 33609 Bielefeld

Giới tính: Nam

62. Mai Vân Khanh, sinh ngày 07/6/2003 tại Đức

Hiện trú tại: Herforder Str 134, 33609 Bielefeld

Giới tính: Nữ

63. Nguyễn Ngọc Bảo, sinh ngày 20/02/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Lebuser Str 12, 10243 Berlin

Giới tính: Nam

64. Văn Minh Khôi, sinh ngày 15/10/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Riesenburg Str 45/1, 81249 Munenchen

Giới tính: Nam

65. Văn Minh Khang, sinh ngày 28/9/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Riesenburg Str 45/1, 81249 Munenchen

Giới tính: Nam

66. Nguyễn Thanh Lưu, sinh ngày 17/12/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Frauenauracher Str 8, 91056 Erlangen

Giới tính: Nam

67. Trần Lê Anh Minh, sinh ngày 13/02/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Ollenhauer Str 15, 81737 Munenchen

Giới tính: Nam

68. Trần Quốc Độ, sinh ngày 15/11/1962 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Ollenhauer Str 15, 81737 Munenchen

Giới tính: Nam

69. Trần Lê Trọng Nghĩa, sinh ngày 05/3/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Ollenhauer Str 15, 81737 Munenchen

Giới tính: Nam

70. Phạm Thị Hồng Nhung, sinh ngày 14/8/1962 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Fliegenberg 20a, 21435 Stelle

Giới tính: Nữ

71. Phạm Minh Đức, sinh ngày 29/9/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Fliegenberg 20a, 21435 Stelle

Giới tính: Nam

72. Đoàn Thanh Nhàn, sinh ngày 15/01/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Frankfurer Allee 14, 10247 Berlin

Giới tính: Nữ

73. Nguyễn Đức Hùng, sinh ngày 26/5/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Frankfurer Allee 14, 10247 Berlin

Giới tính: Nam

74. Nguyễn Hải Anh, sinh ngày 25/5/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Frankfurer Allee 14, 10247 Berlin

Giới tính: Nam

75. Hà Thị Thùy Linh, sinh ngày 13/6/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Gotthold-Roth Str 8, 07973 Greiz

Giới tính: Nữ

76. Ngô Việt Anh, sinh ngày 13/7/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Einbecker Str 101, 10315 Berlin

Giới tính: Nam

77. Lê Việt Hoài Anh, sinh ngày 19/01/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Westring 200, 24116 Kiel

Giới tính: Nữ

78. Tăng Phương Ly, sinh ngày 28/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Willdenow Str 17, 13353 Berlin

Giới tính: Nữ

79. Đỗ Minh Thịnh, sinh ngày 23/8/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Weil Str 149/5, 80995 Munenchen

Giới tính: Nữ

80. Trần Mai Anh, sinh ngày 19/12/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Jagd Str 17, 85356 Freising

Giới tính: Nữ

81. Nguyễn Chung Đức, sinh ngày 29/6/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Fischbaenken Str 04, 16816 Neuruppin

Giới tính: Nam

82. Lê Thị Trà Mi, sinh ngày 21/5/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Schubart Str 1, 73430 Aalen

Giới tính: Nữ

83. Nguyễn Phi Nga Jenny, sinh ngày 13/01/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Zwckauer Str 183, 09116 Chemnitz

Giới tính: Nữ

84. Nguyễn Bảo Trang, sinh ngày 29/12/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Haupt Str 12, 56637 Plaidt

Giới tính: Nữ

85. Vũ Bùi Thảo Vân, sinh ngày 27/8/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Hansa Str 9a, 06118 Halle

Giới tính: Nữ

86. Bùi Nhật Vân, sinh ngày 05/4/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Hansa Str 9a, 06118 Halle

Giới tính: Nữ

87. Cao Nguyễn Đức Phong, sinh ngày 16/8/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Mauer Str 29, 39288 Burg

Giới tính: Nam

88. Trương Quang Anh, sinh ngày 15/3/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Reimerdeskamp 72, 31787 Hameln

Giới tính: Nam

89. Trương Quang Sơn, sinh ngày 02/6/1959 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Reimerdeskamp 72, 31787 Hameln

Giới tính: Nam

90. Huỳnh Thị Thùy Dương, sinh ngày 13/7/1987 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Fuetter Str 17, 84032 Landshut

Giới tính: Nữ

91. Phạm Thị Vân Anh, sinh ngày 06/5/1991 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Schiller Str 14, 21407 Deutsch Evern

Giới tính: Nữ

92. Nguyễn Thị Ngọc Lan, sinh ngày 09/10/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Huegel 5, 49186 Bad Iburg

Giới tính: Nữ

93. Ngô Tuấn Phong, sinh ngày 30/4/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Faraday Str 33, 04159 Leipzig

Giới tính: Nam

94. Lê Thị Thùy Linh, sinh ngày 26/10/1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Darwin Str 2b, 01109 Dresden

Giới tính: Nữ

95. Nguyễn Thị Vân Nga, sinh ngày 02/6/1955 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Eisenbahn Str 149, 04315 Leipzig

Giới tính: Nữ

96. Phạm Vũ Hoàng, sinh ngày 10/4/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Hermann-Loens Str 6, 49661 Cloppenburg

Giới tính: Nam

97. Phạm Vũ Bảo, sinh ngày 27/5/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Hermann-Loens Str 6, 49661 Cloppenburg

Giới tính: Nam

98. Đỗ Quỳnh Anh, sinh ngày 06/10/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Kath Geisler Str 21, 85356 Freising

Giới tính: Nữ

99. Nguyễn Thiên Kim, sinh ngày 19/7/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Adolf Kolping Str 112, 67433 Neustadt an der Weinstrasse

Giới tính: Nữ

100. Đỗ Đức Trọng, sinh ngày 27/01/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Goethe Str 38, 01589 Riesa

Giới tính: Nam

101. Vũ Đình Huy, sinh ngày 06/01/1996 tại Đức

Hiện trú tại: D-Hunte Str 37, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nam

102. Tạ Thu Thảo, sinh ngày 04/11/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Nord Str 8, 49661 Cloppenburg

Giới tính: Nữ

103. Lê Ngọc Thụy Thương, sinh ngày 25/02/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Brodensen Str 18, 22041 Hamburg

Giới tính: Nữ

104. Nguyễn Huy Hoàng, sinh ngày 07/10/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Holtei Str 05, 10245 Berlin./.

Giới tính: Nam

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.