Quyết định 305/QĐ-CTN năm 2022 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan
Số hiệu: 305/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 03/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 305/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 29/TTr-CP ngày 11/02/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Xuân Phúc

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀ LAN ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 305/QĐ-CTN ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch nước)

1.

Trần Ngô Bích Trâm, sinh ngày 06/01/1992 tại Bình Thuận

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường 4, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh theo GKS số 124 ngày 02/10/2015

Hiện trú tại: Grassteppe 14A, 5658 HW Eindhoven, Hà Lan

Hộ chiếu số: C0569904 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 12/6/2015

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 14/13 Phan Bội Châu, phường 14, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

2.

Nguyễn Thị Thi, sinh ngày 20/11/1992 tại Thừa Thiên Huế

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế theo GKS số 300 ngày 25/11/2015

Hiện trú tại: Pastoor de Kroonstraat 257, 5211 SP Den Bosch, Hà Lan

Hộ chiếu số: B9870447 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 15/12/2014

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Kiệt 3, thôn An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Giới tính: Nữ

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.