Quyết định 2520/QĐ-CT năm 2021 về áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc
Số hiệu: 2520/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Vũ Việt Văn
Ngày ban hành: 12/09/2021 Ngày hiệu lực: 13/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2520/QĐ-CT

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chng dịch bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật Phòng, chống dịch bệnh truyền nhim về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định s447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bdịch COVID-19;

Căn cứ Thông báo s 427-TB/TU ngày 12/9/2021 của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương điều chỉnh một số hoạt động phù hợp với công tác phòng, chng dịch COVID-19 trong điu kiện mới và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đề nghị của Sở Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh) tại Tờ trình số 368/TTr-SYT ngày 12/9/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc kể từ 00 giờ 00 phút ngày 13/9/2021 cho đến khi có thông báo mới, cụ thể như sau:

1. Không tập trung quá 10 người tại khu vực công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và khi thực hiện các hoạt động thể thao ngoài tri. Yêu cầu đeo khẩu trang và thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa ngưi với người khi tiếp xúc.

2. Các hoạt động, dịch vụ được phép hoạt động, nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định và một số điều kiện hạn chế sau:

a) Các khu, điểm du lịch, danh thắng được phép mở cửa trở lại nhưng chỉ được phép hoạt động không quá 50% công suất (chỉ đón và phục vụ khách trong tỉnh). Phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Test nhanh kháng nguyên hoặc Realtime-RT-PCR (Sau đây gọi chung là xét nghiệm SARS-CoV-2) định kỳ 14 ngày/1 lần đối với người trực tiếp hướng dẫn khách đến tham quan và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

b) Các sân golf, sân tập golf được phép hoạt động trở lại, nhưng chỉ được phép phục vụ không quá 50% công suất và đảm bảo thực hiện các điều kiện sau:

+ Không đón khách ngoài tỉnh, không cung cấp dịch vụ ăn uống tập trung, xông hơi, massage, tắm công cộng. Phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ 14 ngày/1 lần đối với người trực tiếp phục vụ khách và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

+ Khách đến chơi golf phải được lập danh sách, khai báo y tế.

c) Nhà hàng ăn, uống được phép hoạt động trở lại nhưng không phục vụ đồ uống có cồn, không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người/1 phòng, đóng cửa trước 22h00’ hàng ngày. Phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ 14 ngày/1 lần đối với đầu bếp, người trực tiếp phục vụ khách và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

d) Các cơ sở kinh doanh dịch vụ luyện tập thể dục, thể thao trong nhà, hoạt động không quá 50% công suất và không quá 20 người/1 ca, đóng cửa trước 22h00’ hàng ngày. Phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ 14 ngày/1 lần đối với người trực tiếp phục vụ khách và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

e) Xe buýt, Taxi, xe hợp đồng và xe khách nội tỉnh hoạt động trong nội tỉnh và chđược phép sử dụng không quá 50% số ghế ngồi và phải có sổ ghi chép lịch trình của hành khách. Lái xe, phụ xe (nếu có) phải thực hiện xét nghiệm định kỳ 7 ngày/1 lần. Chủ doanh nghiệp chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để lái xe vi phạm quy định.

f) Các cơ sở lưu trú được phép mở cửa nhưng không được cung cấp dịch vụ Karaoke, Massage. Phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ 14 ngày/1 lần đối với người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng tại cơ sở lưu trú và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

g) Dịch vụ Spa - chăm sóc sắc đẹp, gội đầu, chăm sóc sức khỏe được phép mở ca trở lại nhưng không được phép hoạt động quá 50% công suất. Phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ 14 ngày/1 lần đối với người trực tiếp chăm sóc, phục vụ khách hàng và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

3. Đối tượng và thời gian cách ly y tế thực hiện theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

- Một số đối tượng đặc biệt: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh sẽ xem xét, đánh giá quyết định hình thức, thời gian thực hiện cách ly y tế để thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.

4. Các loại hình kinh doanh dịch vụ tiếp tục tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19 cho đến khi có thông báo mới.

a) Các cơ sở kinh doanh Karaoke, Massage, quán Intenet, trò chơi điện tử; các vũ trường, bể bơi, quán Bar.

b) Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, giải đấu thể thao, các hoạt động sự kiện tập trung đông người.

c) Các quán rượu, bia phục vụ uống tại chỗ.

d) Hoạt động vận tải hành khách công cộng liên tỉnh không đón trả khách khi đi qua địa bàn tỉnh.

e) Các hoạt động lễ hội, nghi lễ, sinh hoạt tôn giáo tại tất cả các cơ sở thờ tự, tín ngưỡng, điểm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung và treo biển cảnh báo tại các cơ sở, điểm nhóm nhằm thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ban, ngành (bao gồm cả Công an, Quân sự), đoàn thể tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn phụ trách để tổ chức thực hiện Quyết định. Trường hợp tổ chức, cá nhân không thực hiện theo đúng quy định thì tạm dừng hoạt động và xử phạt theo quy định.

2. UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện việc kiểm tra, giám sát thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quản lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 00 giờ 00 ngày 13/9/2021 và thay thế Quyết định số 2011/QĐ-CT ngày 28/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Giám đốc các doanh nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/c);
- BCĐ Quốc gia phòng, chống COVID-19 (để b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang (để biết);
- Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ PCD COVID-19 tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Đài PTTH, Báo VP, Cổng TTGTĐT tỉnh (đưa tin);
- Chuyên vi
ên NCTH;
- Lưu VT.

(Đ-  b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Việt Văn

 

PHỤ LỤC

THỰC HIỆN BIỆN PHÁP CÁCH LY Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG TÌNH HÌNH MỚI
(Đính kèm theo Quyết định số: 2520/QĐ-CT ngày 12/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Đối tượng áp dụng

Thi gian thực hiện từ 00 giờ 00 phút ngày 13/9/2021

Ghi chú

1

Đối với người thuc trường hp (F1)

- Thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 03 ln vào ngày thứ 1, thứ 7, thứ 14.

- Kết thúc thời gian các ly y tế tập trung tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày, yêu cu không tụ tập đông người, thực hiện nghiêm 5K.

Các trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung trước ngày 13/9/2021 thì tiếp tục thực hiện đủ thời gian cách ly theo các quy định trước đây.

2

Đối với người nhập cảnh

* Người tiêm đủ vắc xin, hoặc được công bố khỏi bệnh theo quy định, trước khi vào tỉnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR và thực hiện những nội dung sau:

Thực hiện cách ly y tế tập trung 07 ngày lấy mẫu xét nghiệm 02 lần vào ngày thứ 01, 07. tiếp tục theo dõi y tế trong 07 ngày (trừ trường hợp người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh khác theo quy định của BCĐ Quc gia, Bộ Y tế, UBND tỉnh, BCĐ tỉnh)

* Người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách ly y tế tập trung và xét nghiệm như đối với trường hp F1

3

Đối với người đến/về từ vùng có dịch

* Đối với người ở các tỉnh, thành phố, khu vực đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị s 16, yêu cu không được di chuyển ra khỏi tỉnh, thành phố, khu vực đang thực hiện giãn cách. Trường hợp không tuân thủ thực hiện vẫn vtỉnh, thì khi về tỉnh phải thực hiện cách ly y tế tập trung và xét nghiệm như đi với trường hợp F1.

* Đối với người đến/về từ các khu vực có dịch khác, yêu cầu trước khi vào tỉnh phải có xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ và thực hiện như sau:

- Đối với người tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19, hoặc được công bố khỏi bệnh theo quy định: Thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày kể từ ngày về/đến địa phương, luôn thực hiện 5K và tổ chức xét nghiệm 02 lần vào ngày thứ 01, 07 trường hợp cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định.

- Người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày về địa phương, thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày thứ 01, thứ 7, thứ 14; kết thúc thời gian cách ly y tế tại nhà tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 14 ngày

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.