Quyết định 2016/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Hồ sơ Chỉ giới đường đỏ, tỷ lệ 1/500 Tuyến đường trục kinh tế phía Nam (đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây cũ), phân đoạn từ Km18+561 - Km41+500 tại Huyện Phú Xuyên và Huyện Ứng Hòa - Thành phố Hà Nội
Số hiệu: 2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Khôi
Ngày ban hành: 17/05/2012 Ngày hiệu lực: 17/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2016/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT HỒ SƠ CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ, TỶ LỆ 1/500 TUYẾN ĐƯỜNG TRỤC KINH TẾ PHÍA NAM (ĐƯỜNG TRỤC PHÍA NAM TỈNH HÀ TÂY CŨ) PHÂN ĐOẠN TỪ KM 18+561,5 - KM41+500

Địa điểm: Huyện Phú Xuyên và Huyện Ứng Hòa - Thành phố Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và Ủy ban Nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050;

Căn cứ công văn số 1740/TTg-CN ngày 15/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng đường Trục phía Nam tỉnh Hà Tây cũ;

Căn cứ Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) về việc giao Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 là Nhà đầu tư thực hiện dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức Hợp đồng BT;

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 15/BKH-GCNĐTTN ngày 25/4/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện dự án đầu tư đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây

Căn cứ Công văn số 1563/TTg-KTN ngày 31/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng (đợt 1) trên địa bàn Thành phố Hà Nội,

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến Trúc Thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 983/QHKT-TTr ngày 23/4/2012.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ Chỉ giới đường đỏ, tỷ lệ 1/500 Tuyến đường trục kinh tế phía Nam (đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây cũ), phân đoạn từ Km18+561 - Km41+500, huyện Phú Xuyên và huyện Ứng Hòa - Thành phố Hà Nội do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập, hoàn thành tháng 4/2012 được Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định với nội dung chủ yếu như sau:

1. Vị trí và hướng tuyến:

Hướng tuyến: Xác định trên cơ sở Dự án đầu tư đã được Bộ Giao thông vận tải thẩm định tại văn bản số 1316/BGTVT-KHĐT ngày 06/3/2008 kèm theo Báo cáo thẩm định thiết kế cơ sở số 397/KHĐT ngày 06/3/2008 của Vụ kế hoạch đầu tư - Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 phê duyệt tại Quyết định số 375/QĐ-HĐQT ngày 24/3/2008. Hướng tuyến đường phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 23Km, đi qua địa bàn các xã Hồng Minh, Tri Trung, Phú Túc, Hoàng Long, Châu Can - huyện Phú Xuyên và các xã Phương Tú, Trung Tú, Hòa Lâm, Trầm Lộng, Đại Hùng, Đại Cường, Kim Đường, Đông Lỗ - huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội.

+ Điểm đầu tuyến: Điểm 1 (tại Km18+561,5): Đấu nối với đoạn tuyến từ Km0+00 đến Km18+561,5 thuộc dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây cũ đã được Bộ Giao thông thẩm định thiết kế cơ sở tại công văn số 1316/BGTVT-KHĐT ngày 06/3/2008 trên địa bàn quận Hà Đông và huyện Thanh Oai.

+ Điểm cuối tuyến: Điểm 11 (tại Km 41+500): Giao với Quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Châu Can, huyện Phú Xuyên.

2. Cấp hạng và quy mô mặt cắt ngang đường:

Đoạn tuyến đường trục kinh tế phía Nam, phân đoạn từ Km18+561,5 - Km41+500 có cấp hạng: Đường cấp II. Chiều rộng mặt cắt ngang: B=40m (phù hợp Giấy chứng nhận đầu tư số 15/BKH-GCNĐTTN ngày 25/4/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Thành phần cấu tạo cụ thể của mặt cắt ngang đường gồm: Hai lòng đường xe cơ giới rộng 7mx2=14m; Hai lòng đường xe thô sơ rộng 3mx2=6m; Dải phân cách giữa rộng 17m; Dải an toàn rộng 0,5mx2=1m; Lề đường mỗi bên rộng 1mx2=2m.

3. Tim đường và Chỉ giới đường đỏ:

- Tim đường quy hoạch đi qua các điểm: 1, 2, 3 ... 10, 11 được xác định trên cơ sở tọa độ tim đường (1, 11), các điểm chuyển hướng (2’, 3’,..., 9’, 10’) và các thông số kỹ thuật ghi trực tiếp trên bản vẽ.

- Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tim đường quy hoạch, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, kích thước kết hợp với nội suy trực tiếp theo bản vẽ.

4. Các cầu, các nút giao thông và các đường ngang:

a) Các cầu:

Dọc theo tuyến đường trục kinh tế phía Nam có 05 cầu: cầu sông Nhuệ 1, cầu Máng 8 qua kênh A2-8, cầu Ngoại Độ, cầu kênh A2-12, cầu sông Nhuệ 2. Quy mô mặt cắt ngang các cầu nêu trên chỉ là xác định sơ bộ, sẽ được xác định cụ thể khi lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Khi triển khai nghiên cứu lập dự án, chủ đầu tư cần liên hệ với cơ quan quản chuyên ngành để thống nhất về các thông số kỹ thuật của các cầu, đồng thời phải đảm bảo yêu cầu thoát nước của các kênh, sông có cầu bắc qua.

b) Các nút giao thông:

Trên tuyến đường có các nút giao thông chính như sau:

+ Nút giao với đường tỉnh lộ 429;

+ Nút giao với đường trục phát triển kinh tế Bắc - Nam;

+ Nút giao với đường tỉnh lộ 75;

+ Nút giao với đường Đỗ Xá - Quan Sơn;

+ Nút giao với tuyến đường cao tốc Tây Bắc - QL5B

+ Nút giao với đường tỉnh lộ 426;

+ Nút giao với đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

+ Nút giao với đường quốc lộ 1.

Vị trí, giải pháp thiết kế và Chỉ giới đường đỏ của các nút giao thông sẽ được xác định cụ thể căn cứ vào hồ sơ dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài các nút giao thông chính nêu trên, trên tuyến đường còn có giao cắt với các tuyến đường ngang dân sinh hiện có khác, khi lập dự án đầu tư xây dựng và thiết kế thi công tuyến đường, cần có các giải pháp hợp lý đảm bảo yêu cầu thuận lợi và an toàn cho giao thông, cho người và phương tiện.

Điều 2:

- Giao Công ty Cổ phần phát triển địa ốc CIENCO 5 phối hợp UBND huyện Phú Xuyên, UBND huyện Ứng Hòa, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các cơ quan liên quan công bố công khai hồ sơ Chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo quyết định này; Tổ chức cắm mốc tại thực địa để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện; Bàn giao hồ sơ Chỉ giới đường đỏ được phê duyệt cho UBND các huyện Phú Xuyên, Ứng Hòa và UBND các xã (thuộc các huyện Phú Xuyên, Ứng Hòa) có tuyến đường đi qua để quản lý theo quy định.

- Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển địa ốc CIENCO 5, Chủ tịch UBND các huyện Phú Xuyên, Ứng Hòa và UBND các xã có tuyến đường đi qua chịu trách nhiệm tổ chức quản lý các công trình xây dựng tuân thủ theo chỉ giới đường đỏ được duyệt, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm qui hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên, Ứng Hòa và UBND các xã có tuyến đường đi qua, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức; và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Đ/c PCT Nguyễn Văn Khôi;
- Như Điều 3;
- TH, GT, GTm (3b);
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi