Quyết định 1710/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam
Số hiệu: 1710/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 31/08/2017 Ngày hiệu lực: 31/08/2017
Ngày công báo: 09/09/2017 Số công báo: Từ số 673 đến số 674
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1710/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 348/TTr-CP ngày 21/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HOA KỲ ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1710/QĐ-CTN ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Kiều Trinh (Mc Clelland Marlowe Trinh), sinh ngày 09/6/2008 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: 228 G street Ne, Washington DC 20002

Giới tính: Nữ

2. Trần Phi Hổ, sinh ngày 16/7/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: 8502 Good Luck Road, Lanham, MD 70706.

Giới tính: Nam

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.