Quyết định 1683/QĐ-UBND năm 2016 Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Kiên Giang
Số hiệu: 1683/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Mai Văn Huỳnh
Ngày ban hành: 22/07/2016 Ngày hiệu lực: 22/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1683/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 22 tháng 7 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2015- 2016 CỦA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC MẦM NON VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1069/TTr-SGDĐT ngày 04/7/2016,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang như sau:

1. Ngày tựu trường, ngày thực học và ngày khai giảng

Ngành học, cp học

Ngày tựu trường

Ngày thực học

Mm non

15/8/2016

22/8/2016

Tiu học (TH)

15/8/2016

22/8/2016

Trung học cơ sở (THCS)

08/8/2016

15/8/2016

Trung học ph thông (THPT)

08/8/2016

15/8/2016

Giáo dục thường xuyên

22/8/2016

29/8/2016

Tất cả các đơn vị, trường học phối hợp hệ thống chính trị địa phương tổ chức khai giảng năm học 2016-2017 vào ngày 05/9/2016. Tuy nhiên, các trường ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo có thể tổ chức khai giảng trải đều từ ngày 31/8/2016 đến 05/9/2016.

2. Thời gian học kỳ I

- Ngành học Mầm non bắt đầu từ ngày 22/8/2016 đến ngày 30/12/2016, tổng cộng là 19 tuần; trong đó có 18 tuần thực học, còn lại 01 tuần dành cho các sự kiện giáo dục khác.

- Cấp Tiểu học bắt đầu từ ngày 22/8/2016 đến ngày 30/12/2016, tổng cộng là 19 tuần; trong đó có 18 tuần thực học, 01 tuần dành cho các hoạt động giáo dục khác.

- Cấp Trung học cơ sở bắt đầu từ ngày 15/8/2016 đến ngày 31/12/2016, tổng cộng là 20 tuần; trong đó có 19 tuần thực học. Thời gian dự trữ học kỳ I là 1 tuần, từ ngày 26/12/2016 đến 31/12/2016 dùng đdạy bù (nếu có), giáo viên được nghỉ đ hoàn thành đim số học kỳ I, không dạy trước chương trình của học kỳ II.

- Cấp Trung học phổ thông bắt đầu từ ngày 15/8/2016 đến ngày 31/12/2016, tổng cộng là 20 tuần; trong đó có 19 tuần thực học. Thời gian dự trữ học kỳ I là 1 tuần, từ ngày 26/12/2016 đến 31/12/2016 dùng đdạy bù (nếu có), giáo viên được nghỉ để hoàn thành điểm số học kỳ I, không dạy trước chương trình của học kỳ II.

- Giáo dục Thường xuyên bắt đầu từ ngày 29/8/2016 đến ngày 24/12/2016, tổng cộng là 17 tuần; trong đó có 16 tuần thực học. Thời gian dự trữ học kỳ I là 1 tuần, từ ngày 19/12/2016 đến 24/12/2016 dùng để dạy bù (nếu có), giáo viên được nghỉ để hoàn thành điểm số học kỳ I, không dạy trước chương trình của học kỳ II.

3. Thời gian học kỳ II

- Ngành học Mầm non bắt đầu từ ngày 02/01/2017 đến ngày 19/5/2017, tổng cộng là 20 tuần; trong đó có 17 tuần thực học, nghỉ tết Nguyên đán 02 tuần, còn lại 01 tuần dành cho các sự kiện giáo dục khác.

- Cấp Tiểu học bắt đầu từ ngày 02/01/2017 đến ngày 19/5/2017, tổng cộng 20 tuần; trong đó có 17 tuần thực học, nghỉ tết Nguyên đán 02 tuần, còn lại 01 tuần dành cho các hoạt động giáo dục khác.

- Cấp Trung học cơ sở bắt đầu từ ngày 02/01/2017 đến ngày 19/5/2017, tổng cộng là 20 tuần; trong đó có 18 tuần thực học và 02 tuần nghỉ tết Nguyên đán.

- Cấp Trung học phổ thông bắt đầu từ ngày 02/01/2017 đến ngày 19/5/2017, tổng cộng là 20 tuần; trong đó có 18 tuần thực học và 02 tuần nghỉ tết Nguyên đán.

- Giáo dục Thường xuyên bắt đầu từ ngày 26/12/2016 đến ngày 06/5/2017, tổng cộng là 19 tuần; trong đó có 16 tuần thực học, 02 tuần nghỉ tết Nguyên đán và 01 tuần dành cho các sự kiện giáo dục khác.

4. Thi gian nghỉ tết Nguyên đán, tết Chol Chnăm Thmây và các ngày lễ khác

- Tất cả các ngành học, cấp học nghỉ tết Nguyên đán 02 tuần. Căn cứ thông báo của y ban nhân dân tỉnh về nghỉ tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có thông báo cụ thể sau.

- Cán bộ, giáo viên, học sinh là người dân tộc Khmer được nghỉ tết Choi Chnăm Thmây 01 ngày.

- Các ngày nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các quy định tại các văn bản dưới Luật. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định.

- Học sinh được nghỉ học trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, thiên tai bất ngờ thì lãnh đạo các đơn vị, trường học báo cáo với chính quyền địa phương và lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; trường hợp thiên tai xảy ra đặc biệt nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của cán bộ, giáo viên và học sinh thì lãnh đạo các đơn vị, trường học cho học sinh nghỉ học trước, sau đó báo cáo với chính quyền địa phương và lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.

5. Những quy định khác

- Kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) trước ngày 25/5/2017.

- Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2017.

- Thi học sinh giỏi lp 9 THCS vòng tỉnh vào các ngày 09 và 10/3/2017.

- Thi học sinh giỏi lp 12 THPT vòng tỉnh vào các ngày 15, 16 và 17/9/2016; thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lp 12 THPT dự thi cấp quốc gia vào ngày 17, 18 và 19/11/2016.

- Thi THPT quốc gia năm 2017, thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT (theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2017.

- Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 THCS, lp 10 THPT năm học 2017-2018 trước ngày 31/7/2017.

- Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 02 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc đim cụ thvà kế hoạch thời gian năm học của địa phương, đơn vị.

- Các đơn vị, trường học sử dụng tuần lễ dự phòng ở mỗi học kỳ đthực hiện các hoạt động giáo dục khác; không được tổ chức cho học sinh học bù trước hoặc sau khi nghỉ lễ, tết.

6. Các hội thi, hội thao do ngành Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang tổ chức trong năm học 2016-2017

STT

Hội thi/hội thao

Đơn vị phụ trách

Thời gian t chức

1

Hội thi bé làm quen với an toàn giao thông

Phòng Giáo dục Mầm non

Tháng 10/2016

2

Hội thi chuyên đề

Phòng Giáo dc Mầm non

Tháng 02/2017

3

Hội thi “Vở sạch - Chữ đẹp”

Phòng Giáo dục Tiểu học

Tháng 02/2017

4

Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi”

Phòng Giáo dc Tiểu hc

Tháng 3/2017

5

Cuộc thi “Văn hay - Chữ tt” (THCS)

Phòng Giáo dục Trung học

Tháng 11/2016

6

Cuộc thi “Khoa học - Kỹ thuật” (THCS, THPT, Đơn vị trực thuộc).

Phòng Giáo dục Trung học

Tháng 12/2016

7

Hội thao Giáo dục Quc phòng - An ninh (THPT).

Phòng Giáo dục Trung học

Tháng 12/2016

8

Cuộc thi “Hùng biện tiếng Anh” (TH, THCS, THPT).

Phòng Giáo dục Trung học

Tháng 01/2017

9

Cuộc thi “Tích hợp, liên môn” (THCS, THPT, Đơn vị trực thuộc).

Phòng Giáo dục Trung học

Tháng 02/2017

10

Cuộc thi “Tiếng Anh trên internet - IOE (TH, THCS, THPT).

Phòng Giáo dục Trung học

Tháng 02/2017

11

Cuộc thi “Giải Toán bằng tiếng Việt trên mạng” (TH, THCS, THPT).

Phòng Giáo dục Trung học

Tháng 3/2017

12

Cuộc thi “Giải Toán bằng tiếng Anh trên mạng” (TH, THCS, THPT).

Phòng Giáo dục Trung học

Tháng 3/2017

13

Thi Olympic lớp 10, lp 11 (THPT).

Phòng Giáo dục Trung học

Tháng 4/2017

14

Hội thi “Giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh”.

Phòng Giáo dục Trung học

Tháng 11/2016; Tháng 02,3/2017

15

Hội thi “Tìm hiu v Bin, Đảo” (TH, THCS, THPT, Đơn vị trực thuộc).

Phòng Giáo dục Thường xuyên

Tháng 3/2017

16

Hội thi “Tìm hiểu về Luật Giao thông” (Mầm non, TH).

Phòng Giáo dục Thường xuyên

Tháng 3/2017

17

Cuộc thi bài giảng e-Learning với chủ đề “Dư địa chí Việt Nam và các môn hc của các bc hc”.

Phòng Công nghệ thông tin

Tháng 10/2016

18

Hội thi “Cán bộ, giáo viên Thư vin giỏi” vòng tỉnh (TH, THCS, THPT, đơn vị trực thuộc).

Phòng Công nghệ thông tin

Tháng 6/2017

19

Hội thi “Cán bộ Công đoàn cơ sở quản lý giỏi” (THPT, đơn vị trực thuộc).

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh

Tháng 11/2016

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

Phối hp với y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tchức triển khai thực hiện Quyết định này; định kỳ báo cáo y ban nhân dân tỉnh theo quy định Hướng dẫn nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp học trong năm học 2016-2017 phù hợp với thực tế địa phương. Tổ chức tuyên truyền, thông báo Quyết định này đến cha mẹ học sinh biết để chuẩn bị cho con em trong năm học mới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành đến khi kết thúc các hoạt động giáo dục theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2016- 2017

Điều 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GD & ĐT (báo cáo);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Văn phòng: TU, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Các sở ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm TH-CB (đăng công báo);
- Báo KG, Đài PT & TH KG;
- LĐVP, P.VHXH;
- Lưu: VT, ldlinh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Mai Văn Huỳnh