Quyết định 1462/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam
Số hiệu: 1462/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 15/07/2016 Ngày hiệu lực: 15/07/2016
Ngày công báo: 28/07/2016 Số công báo: Từ số 783 đến số 784
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1462/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 180/TTr-CP ngày 28/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 08 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1462/QĐ-CTN ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1. Lê Trần Thanh Phượng, sinh ngày 13/9/1989 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kumamotoken, Kumamotoshi, Higashiku, Nagamineminami 4 Chome, 1-38 Nagaminenomori 1106

Giới tính: Nữ

2. Nguyễn Ngọc Hân, sinh ngày 22/3/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kyoto-fu, Kyoto-shi, Ukyo-ku, Saiin Higashi Nakamizu 7, Nisshou Iwai Sujaku Mansion 604

Giới tính: Nữ

3. Nguyễn Khánh Duy, sinh ngày 06/01/2012 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Kyoto-fu, Kyoto-shi, Ukyo-ku, Saiin Higashi Nakamizu 7, Nisshou Iwai Sujaku Mansion 604

Giới tính: Nam

4. Nguyễn Khánh Linh, sinh ngày 24/12/2014 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Kyoto-fu, Kyoto-shi, Ukyo-ku, Saiin Higashi Nakamizu 7, Nisshou Iwai Sujaku Mansion 604

Giới tính: Nữ

5. Trần Thị Thủy, sinh ngày 26/11/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hiroshimaken, Miharashi, Fukamachi 555-141

Giới tính: Nữ

6. Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 28/5/1978 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Okinawaken, Miyakojimashi, Hirara Aza, Higashinaka, Sonesoe, 1473 Banchi

Giới tính: Nữ

7. Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh ngày 23/8/1995 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Okinawaken, Miyakojimashi, Hirara Aza, Higashinaka, Sonesoe, 1473 Banchi

Giới tính: Nữ

8. Lê Thị Thùy Nhi, sinh ngày 21/5/1990 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Osakafu Yaoshi Ota 8-59-1 Komodo Residency Shea II Yao 203go.

Giới tính: Nữ

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.