Quyết định 1256/QĐ-BXD năm 2016 phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 1256/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành: 24/11/2016 Ngày hiệu lực: 24/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khiếu nại, tố cáo, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1256/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Xét đề nghị của Thanh tra Bộ Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Giao Chánh Thanh tra Bộ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra và pháp luật khác có liên quan, định kỳ báo cáo Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, đối tượng thanh tra, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng;
- Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng;
- Thanh tra Chính phủ;
- Các bộ, ngành liên quan;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các đơn vị được thanh tra;
- Lưu: VT, TTr.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 

KẾ HOẠCH

THANH TRA NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1256/QĐ-BXD ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

I. THANH TRA CHUYÊN NGÀNH

1. Công tác quy hoạch; quản lý xây dựng theo quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng

STT

Đi tượng thanh tra

Nội dung thanh tra

Đơn vchủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành xây dựng; Công tác quy hoạch; quản lý quy hoạch; cấp phép xây dựng; việc thực hiện quy hoạch chuyên ngành xử lý chất thải rắn, rác thải, nước thải, nghĩa trang đô thị.

Thanh tra Bộ

 

2

Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nng

Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành xây dựng; Công tác quy hoạch; quản lý quy hoạch; việc thực hiện quy hoạch chuyên ngành xử lý chất thải rắn, rác thải, nước thải, nghĩa trang đô thị.

nt

 

3

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận

nt

nt

 

4

Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

nt

nt

 

5

Ủy ban Nhân dân các quận, huyện: huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Mê Linh, Thanh Trì, Ba Vì; Quận Cầu Giấy, Long Biên - Thành phố Hà Nội.

Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành xây dựng; Công tác quy hoạch; quản lý quy hoạch; cấp phép xây dựng; việc thực hiện quy hoạch chuyên ngành xử lý chất thải rắn, rác thải, nước thải, nghĩa trang đô thị và một số d án.

Thanh tra Bộ

 

6

Ủy ban Nhân dân các quận, huyện: Quận 5, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 12, quận Bình Tân, huyện Hóc Môn - Thành phố Hồ Chí Minh

nt

nt

 

2. Việc thực hiện quy hoạch, quản lý chất lượng, và kinh doanh bất động sản (giai đoạn 2011 - 2016)

STT

Đối tượng thanh tra

Nội dung thanh tra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phi hợp

1

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Việc thực hiện quy hoạch, quản lý chất lượng và kinh doanh bất động sản tại các dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Quy Nhơn.

Thanh tra Bộ

 

2

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Tập đoàn Sun Group)

Việc thực hiện quy hoạch, quản lý chất lượng và kinh doanh bất động sản tại các dự án trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

nt

 

3

Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

Việc thực hiện quy hoạch, quản lý chất lượng và kinh doanh bất động sản tại các dự án trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Phú Quốc.

nt

 

4

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh

Việc thực hiện quy hoạch, quản lý chất lượng và kinh doanh bất động sản tại các dự án trên địa bàn Thành phố Hà Nội, tỉnh Khánh Hòa.

nt

 

5

Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Việc thực hiện quy hoạch, quản lý chất lượng và kinh doanh bất động sản tại các dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội

nt

 

6

Tập đoàn Empire

Việc thực hiện quy hoạch, quản lý chất lượng và kinh doanh bất động sản tại Dự án Cocobay Đà Nẵng.

nt

 

7

Tập đoàn BITEXCO

Việc thực hiện quy hoạch, quản lý chất lượng và kinh doanh bất động sản tại các dự án trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh..

nt

 

8

Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh

Việc thực hiện quy hoạch, quản lý chất lượng, pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản của Chủ đầu tư và dự án:

- Dự án xây dựng 4 tuyến đường giao thông chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm gồm: Đại lộ vòng cung, Đường ven hồ trung tâm, Đường ven sông Sài Gòn và Đường trên cao qua vùng châu thổ.

Thanh tra Bộ

 

9

Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long

Việc thực hiện quy hoạch, quản lý chất lượng và kinh doanh bất động sản tại dự án Khu đô thị Nam Thăng Long.

Thanh tra Bộ

 

10

Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng

Việc thực hiện quy hoạch, quản lý chất lượng, pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản của Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng và các dự án:

- Dự án Scenic - Valley;

- Dự án Scenic - Valley 2.

Thanh tra Bộ

 

11

Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh

Việc thực hiện quy hoạch, quản lý chất lượng, pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản của Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh và các dự án:

- Dự án Lavita Garden;

- Dự án Vũng Tàu Melody;

- Dự án Florita.

Thanh tra Bộ

 

12

Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt

Việc thực hiện quy hoạch, quản lý chất lượng, pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản của Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt và các dự án:

- Chung cư cao tầng kết hợp Thương mại dịch vụ (The EverRich Infinity);

- Khu nhà ở cao tầng phường Phú Thuận, quận 7 (The EverRich 2).

Thanh tra Bộ

 

3. Dự án đầu tư xây dựng

STT

Đối tượng thanh tra

Nội dung thanh tra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Ban Quản lý đầu tư các công trình Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Ninh

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban Quản lý đầu tư các công trình Văn hóa - Thể thao và dự án:

- Dự án Cung Quy hoạch, Hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh.

Thanh tra Bộ

 

2

Ban quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Thành phố Thái Bình và các dự án:

- Dự án xây dựng cầu vượt sông Trà Lý;

- Quảng trường Thái Bình xây dựng tượng đài Bác Hồ với nông dân, công trình htầng quảng trường.

Thanh tra Bộ

 

3

Ủy ban Nhân dân huyện Nho Quan - tỉnh Ninh Bình

Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ ngành xây dựng của Ủy ban Nhân dân huyện Nho Quan. Công tác quản lý đầu tư xây dựng tại các dự án:

- Dự án xử lý khẩn cấp kè bờ sông Lạng (thượng du sông Hoàng Long) bảo vệ tuyến đê Hiền Quang - Ráng, huyện Nho Quan;

- Xây dựng nâng cấp đường 09 xã miền núi chưa có đường ô tô:

- Đường ứng cứu phòng hộ vườn Quốc gia Cúc Phương, ổn định dân cư, phát triển kinh tế các vùng núi đặc biệt khó khăn phía Tây tỉnh Ninh Bình;

- Cải tạo nâng cấp hồ Thường Xung;

- Xây dựng, nâng cấp đường 5 xã Gia Lâm, Gia Sơn, Xích Thổ, Phú Sơn và Thạch Bình.

Thanh tra Bộ

 

4

Kho bạc nhà nước Thành phố H Chí Minh

Công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình của Kho bạc nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tại dự án xây dựng Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh

Thanh tra Bộ

 

5

Trường Đại học Thủy lợi

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tiểu dự án Xây dựng cơ sở mới Trường Đại học Thủy lợi trong dự án Tăng cường Quản lý thủy lợi và Cải tạo các hệ thống Thủy nông (ADB5).

Thanh tra Bộ

 

6

Trường Đại học Y tế công cng

Công tác quản lý dự án đu tư xây dựng dự án: Trường Đại học Y tế công cộng.

Thanh tra Bộ

 

7

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các dự án:

- Nhà máy chế biến gỗ MDF dây chuyền 2 thuộc tỉnh Quảng Trị;

- Nhà máy chế biến gỗ MDF thuộc tỉnh Kiên Giang.

Thanh tra Bộ

 

8

- Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH Một Thành viên.

- Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Thương mại Phú Thọ

- Công ty Liên doanh Đại Dương

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Tng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV, Công ty cổ phần Du lịch dịch vụ thương mại Phú Thọ, Công ty Liên doanh Đại Dương và các dự án:

- Cải tạo, nâng cấp Khu Tây Khách sạn Rex;

- Dự án Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ;

- Cải tạo khách sạn Sheraton Saigon.

Thanh tra Bộ

 

9

Tổng công ty Thương mại Sài Gòn TNHH một thành viên (Satra)

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn TNHH một thành viên (Satra) và các dự án:

- Đầu tư xây dựng kho lạnh Satra;

- Đầu tư xây dựng Khu thương mại Bình Điền (giai đoạn 2A phần còn lại);

- Đầu tư xây dựng chung cư cao tầng Hoa Sen - Lotus Apartmen;

- Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông thủy sản xuất khẩu;

- Đầu tư xây dựng trung tâm thương mại Satra - Phạm Hùng.

Thanh tra Bộ

 

10

Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn TNHH MTV (SAMCO)

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn TNHH MTV (SAMCO) và các dự án:

- Nhà máy ô tô Thương mại Samco;

- Cao ốc văn phòng và trung tâm thương mại Samco Building;

- Dự án Lexus Trung tâm Sài Gòn;

- Khu thương mại dịch vụ và khách sạn cao cấp.

Thanh tra Bộ

 

11

Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam tại các dự án:

- Dự án Nhà máy sản xuất lốp ô tô xe tải radial toàn thép công suất 1.000.000 lốp/năm GĐ1:350.000 lốp/năm;

- Dự án đầu tư chiều sâu nâng cấp chất lượng và sản lượng lốp Radial bán thép công suất 500000 lốp/ năm;

- Dự án xây dựng Tổng kho thành phẩm.

Thanh tra Bộ

 

12

Công ty liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Bấn Thành

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Công ty liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Bến Thành và dự án: Đầu tư xây dựng trụ sở Vietcombank Tower tại thành phố Hồ Chí Minh và một số dự án khác.

Thanh tra Bộ

 

13

Một số công trình y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các dự án:

- Xây dựng Bệnh viện Nhiệt đới cơ sở 2;

- Đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh;

- Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

- Dự án đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên;

- Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

Thanh tra Bộ

 

14

Một số công trình y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh tại các dự án:

- San lấp mặt bằng để xây dựng bệnh viện Nhi Đồng;

- Xây dựng mới bệnh viện Nhi Đồng Thành phố Hồ Chí Minh;

- Xây dựng cơ sở 2 bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh;

- Xây dựng khu khám bệnh, chuẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao của bệnh viện Ung Bướu.

Thanh tra Bộ

 

15

Tổng Công Ty Truyền Tải Điện Quốc Gia - EVNNPT

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tại Ban Quản lý dự án điện Miền Bắc, Ban Quản lý dự án điện Miền Nam và các dự án:

- Đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu và mở rộng Trạm biến áp 500kV Sơn La;

- Trạm biến áp 500kv PhNối và các đường dây đấu nối;

- Đường dây 220kV Bảo Thắng - Yên Bái;

- Đường dây 220kV Hải Hà - Cẩm Phả;

- Trạm biến áp 500/200kV trung tâm điện lực duyên hải;

- Đường dây 220kV Duyên Hải - Mỏ Cày;

- Đường dây Nhà máy điện Long Phú (Sóc Trăng - Ô Môn);

- Đường dây Sông Mây - Tân Uyên;

- Đường dây Vĩnh Tân rẽ Sông Mây rẽ Tân Định.

Thanh tra Bộ

 

16

Công ty TNHH Một Thành Viên - Tổng Công ty phát điện 3

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Tổng Công ty phát điện 3 và các dự án:

- Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2;

- Nhà máy nhiệt điện Mông Dương I.

Thanh tra Bộ

 

17

Công ty Cổ phần Xây lắp Điện 1

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Công ty Cphần Xây lắp Điện 1 và các dự án: Công trình Thủy Điện Bảo Lâm 1; 3.

Thanh tra Bộ

 

18

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Tập đoàn Du khí Việt Nam và các dự án:

- Cở sở hạ tầng trung tâm Điện lực Quảng Trạch 1;

- Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1;

- Nhà máy Đạm Cà Mau;

- Dư án tổ hp hóa dầu miền Nam.

Thanh tra Bộ

 

19

Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Tng công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần và các dự án:

- Dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 - giai đoạn 1;

- Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau;

- Dự án Hệ thống thu gom khí Hàm Rồng -Thái Bình giai đoạn 1;

- Dự án Tòa nhà PVGas Tower;

- Dự án mở rộng hệ thống thu gom khí Rồng - Đồi Mồi;

- Dự án Tổng kho khí hóa lỏng Bắc Trung bộ (giai đoạn 1);

- Dự án Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng;

- Dự án Hệ thống phân phối khí thấp áp cho các Khu công nghiệp Nhơn Trạch, Đồng Nai (giai đoạn 1, 2);

- Dự án Hệ thống phân phối khí thấp áp cho các Khu công nghiệp Tiền Hải, Thái Bình;

- Dự án Trụ sở của chi nhánh PVGas D và PVGas S tại Vũng Tàu.

Thanh tra Bộ

 

20

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và các dự án:

- Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 1;

- Nhà máy phong điện đảo Phú Quý;

- Nhà máy thủy điện Nậm Cắt.

Thanh tra Bộ

 

21

Một số tổ chức, cá nhân

Quản lý khai thác, sản xuất đá xây dựng, cát xây dựng, gạch nung tại các tỉnh, thành phố: tỉnh Đăklăc, tỉnh Bình Dương, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Lào Cai, Thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác.

Thanh tra Bộ

 

22

Ban Quản lý dự án Hàng Hải - Bộ Giao thông vận tải

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án Hàng Hải và dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

 

 

23

Ban Quản lý dự án 1 - Bộ Giao thông Vận tải

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án 1 và các dự án:

- Đầu tư xây dựng cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu;

- Đầu tư đoạn thành phố Thanh Hóa - Diễn Châu, tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An (bao gồm đoạn Km383+115 - Km387+800 và Km392+263 - Km402+330 đã chuyển thành dự án đầu tư BOT)

Thanh tra Bộ

 

24

Ban Quản lý dự án 4 - Tổng Cục đường bộ Việt Nam

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án 4 và dự án: Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Km 848+875 - Km 890+200.

Thanh tra Bộ

 

25

Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án 6 và dự án: Dự án tín dụng ngành Giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2.

Thanh tra Bộ

 

26

Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái và chủ đầu tư các dự án

Việc chấp hành quy định pháp luật về xây dựng của Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái. Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các dự án:

- Quốc lộ 37 đoạn Km 280 - Km 340;

- Quốc lộ 32C đoạn Hiền Lương - TP. Yên Bái;

- Cầu Tuần Quán và cầu Bách Lẫm.

Thanh tra Bộ

 

27

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn và chủ đầu tư các dự án

Việc chấp hành quy định pháp luật về xây dựng của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn. Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các dự án:

- Đường Vũ Muộn - Cao Sơn - Côn Minh

- Đường cứu hộ, cứu nạn vùng sạt lở, lũ quét huyện Pác Nặm;

- Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 258B tỉnh Bắc Kạn;

- Hệ thống thoát lũ vượt đường cứu hộ cứu nạn Đường Bộc Bộ - Bằng Thành, huyện Pác Nặm;

- Cải tạo, sửa chữa ĐT258 đoạn từ điểm đầu khu du lịch Ba Bể tại km 42+00 (bến xuống Buốc Lốm) đến trung tâm Vườn Quốc gia Ba Bể tại Km 48+200;

Thanh tra Bộ

 

28

Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh và chủ đầu tư các dự án

Việc chấp hành quy định pháp luật về xây dựng của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh. Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các dự án:

- Đường nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng với Khu Công nghiệp Nam Tiền Phong, TX Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh;

- Dự án thành phần số 03: Đường cao tốc đoạn Cẩm Hải - Vân Đồn;

- Cầu Bắc Luân II, Thành phố Móng Cái.

Thanh tra Bộ

 

29

Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình và chủ đầu tư các dự án

Việc chấp hành quy định pháp luật về xây dựng của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình. Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các dự án:

- Dự án đầu tư xây dựng cầu Nhật Lệ 2;

- Xây dựng Quốc lộ 12A, đoạn tránh Nhà máy xi măng Sông Gianh;

- Cải tạo nâng cấp đường 565 (đường 16 cũ), huyện Lệ Thủy.

Thanh tra Bộ

 

30

Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi và chủ đầu tư các dự án

Việc chấp hành quy định pháp luật về xây dựng của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các dự án:

- Đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh, giai đoạn 1;

- Nâng cấp mở rộng QL1 , đoạn Km 1027-Km1063+877 và đoạn Km 1092+577-Km 1125.

Thanh tra Bộ

 

31

Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long và chủ đầu tư các dự án

Việc chấp hành quy định pháp luật về xây dựng của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long. Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các dự án:

- Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 907;

- Dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 902;

- Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 908;

- Dự án xây dựng đường tỉnh 909;

- Dự án xây dựng đường tỉnh 910.

 

 

32

Ban quản lý dự án cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban quản lý dự án cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc và dự án:

- Hp phần Đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh.

Thanh tra Bộ

 

33

Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm Khánh Hòa

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm Khánh Hòa và các dự án:

- Đường cất hạ cánh số 2 - Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh;

- Nâng cấp, mở rộng Hương lộ 39 (giai đoạn 1: đoạn từ đường Nha Trang đi Đà Lạt đến giáp đường dẫn cầu Phú Cốc).

Thanh tra Bộ

 

34

Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các dự án:

- Xây dựng đường 30/4 đoạn từ ngã ba Chí Linh đến o Ông Từ thành phố Vũng Tàu;

- Nâng cấp đường Bình Ba - Đá Bạc - Phước Tân (đường Hội Bài - Châu Pha - Đá Bạc - Phước Tân giai đoạn 2);

- Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Long Sơn;

- Cải tạo nâng cấp mở rộng đường Mỹ Xuân - Ngã Giao - Hòa Bình;

- đường vào khu Công nghiệp dầu khí Long Sơn và dự án đường vào khu công nghiệp dầu khí Long Sơn nối dài.

Thanh tra Bộ

 

35

Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam Công ty TNHH MTV

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam - TNHH MTV và dự án Xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Thanh tra Bộ

 

36

Công ty cổ phần BOT cầu Việt Trì

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trì mới, dành riêng cho giao thông đường bộ, qua sông Lô, trên Quốc lộ 2 theo hình thức hợp đồng BOT (Cu Hạc Trì).

Thanh tra Bộ

 

37

Công ty Cổ phần BOT Biên Cương

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại dự án: Đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và Cải tạo nâng cấp quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương.

Thanh tra Bộ

 

38

Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng FCC

Công tác quản lý dự án đu tư xây dựng của Công ty Cphn Đầu tư hạ tầng FCC và dự án:

- Đầu tư xây dựng công trình Quốc lộ 1 đoạn tránh Thành phố Phủ Lý và tăng cường mặt đường trên Quốc lộ 1 đoạn Km 215+775 - Km 235+885 qua tỉnh Hà Nam, theo hình thức hợp đồng BOT.

Thanh tra Bộ

 

39

Công ty cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga Quốc tế Đà Nẵng

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại dự án Nhà ga hành khách quốc tế - Cảng hàng không Quốc tế Đà Nng.

Thanh tra Bộ

 

40

Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại dự án: Đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km987-Km1027 tỉnh Quảng Nam.

Thanh tra Bộ

 

41

Tổng công ty Thành An - Bộ Quốc Phòng

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km649+700 - Km657+025; Km663+900 - Km1125- Km1153, tỉnh Bình Định theo hình thức BOT.

Thanh tra Bộ

 

42

Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi 6

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi 6 và các dự án:

- Hồ Chứa nước trong;

- Dự án Chỉnh trị sông Quảng Huế.

Thanh tra Bộ

 

43

Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi 9

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi 9 và các dự án:

- Hồ chứa nước Sông Ray;

- Dự án Thủy lợi Phước Hòa (Ban QLĐT&XDTL9, Sở NNPTNT các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An).

Thanh tra Bộ

 

44

Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 10

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 10 và các dự án:

- Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre giai đoạn 1;

- Kênh Trà Sư - Tri Tôn;

- Hạ tầng công trình phân ranh mặn ngọt Sóc Trăng - Bạc Liêu;

- Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng ĐBSCL (WB6), tiểu dự án khép kín tuyến đê, cống vùng Ô Môn - Xà No giai đoạn 1;

- Sửa chữa cống Thâu Râu, cống Bến Chùa.

Thanh tra Bộ

 

45

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên

- Chi cục thủy lợi và Phòng chống lụt bão;

Và chủ đầu tư các dự án

Việc chấp hành quy định pháp luật về xây dựng của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên. Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các dự án:

- Cải tạo, nâng cấp tuyến đê Mỏ Bạch kết hợp làm đường giao thông vào trường đại học Nông Lâm và khu trung tâm ký túc xá sinh viên Đại học Thái Nguyên;

- Củng cố nâng cấp tuyến đê Chã huyện Phổ Yên (đoạn từ đầu đường ứng cứu đến Km 3+100);

- Di chuyển tuyến kênh giữa (đoạn Km 9+177 đến Km 11+434) qua khu vực dự kiến xây dựng nhà máy Sam Sung của Công ty SamSung Electronic VN (SEV);

- Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh Miền núi phía Bắc tỉnh Thái Nguyên.

Thanh tra Bộ

 

46

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hà Nội và chủ đầu tư các dự án

Việc chấp hành quy định pháp luật về xây dựng của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hà Nội. Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các dự án:

- Nâng cấp tuyến kênh tiêu T1-2 và đoạn cuối kênh T1;

- Chống sạt lở bờ tả, hữu sông Đuống thuộc địa bàn quận Long Biên, huyện Gia Lâm và Đông Anh;

- Xử lý sự cố kè Thanh Điềm, huyện Mê Linh;

- Xây dựng đường hành lang chân đê hữu Hồng, huyện Ba Vì;

- Nâng cấp tuyến đê hữu Hồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội (đoạn từ Km 2+030 - Km 8+800 đê Vân Cốc, huyện Phúc Thọ, huyện Đan Phượng);

- Dự án đầu tư tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội.

Thanh tra Bộ

 

47

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh;

- Ban Quản lý dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư và xây dựng hệ thống kênh mương công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang; Và chủ đầu tư các dự án

Việc chấp hành quy định pháp luật về xây dựng của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh và Ban Quản lý dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư và xây dựng hệ thống kênh mương công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang. Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các dự án:

- Hợp phần hệ thống kênh, dự án Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 1);

- Dự án Cống Đò Điểm và hệ thống kênh trục Sông Nghèn.

Thanh tra Bộ

 

48

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang và chủ đầu tư các dự án

Việc chấp hành quy định pháp luật vxây dựng của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang. Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các dự án:

- Đầu tư xây dựng khôi phục và nâng cấp đê biển An Biên - An Minh (27 công);

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nuôi tôm công nghiệp;

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản;

- Đầu tư xây dựng công trình Cống Sông Kiên thành phố Rạch Giá;

- Hạ tầng thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng Vàm Răng - Ba Hòn;

- Đầu tư xây dựng cống Kênh Cut thành phố Rạch Giá.

Thanh tra Bộ

 

49

Sở Quy hoạch kiến trúc Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành xây dựng

Thanh tra Bộ

 

II. THANH TRA HÀNH CHÍNH VÀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

STT

Đối tượng Thanh tra

Nội dung thanh tra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hp

Ghi chú

1

Tổng công ty Viglacera - CTCP

Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác phòng, chống tham nhũng, các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và việc quản lý sử dụng vốn của nhà nước tại Tổng công ty và một số đơn vị thành viên.

Thanh tra Bộ

Công đoàn Xây dựng và các cục vụ có liên quan

 

2

Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1) - CTCP

nt

nt

nt

Kế hoạch thanh tra năm 2016 chuyên sang

3

Tổng công ty tư vấn và xây dựng Việt Nam (VNCC)

nt

nt

nt

 

4

Một số đơn vị trực thuộc Bộ

Công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng chống tham nhũng

Thanh tra Bộ

Công đoàn Xây dựng và các cục vụ có liên quan

 

5

Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Cục Phát triển đô thị; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

Việc chấp hành các nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ giao và việc thực hiện các chức năng quản lý nhà nước của Bộ

nt

nt

 

III. CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO; GIÁM SÁT, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ SAU THANH TRA

STT

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra (dự kiến 10 đoàn)

Thanh tra Bộ

 

2

Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo về nhà đất do nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo Xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991 (dự kiến 05 đoàn theo thực tế)

Thanh tra Bộ

Sở Xây dựng có liên quan

3

Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (dự kiến 05 đoàn theo thực tế)

nt

nt

4

Tham gia đoàn công tác liên ngành theo yêu cầu thực tế của Thanh tra Chính Phủ và các cơ quan liên quan