Nghị quyết 52/NQ-HĐND năm 2016 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số hiệu: 52/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Phạm Văn Hiểu
Ngày ban hành: 22/07/2016 Ngày hiệu lực: 22/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 22 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ HAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Trên cơ sở kết quả chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Hội đồng nhân dân thành phố đánh giá phiên chất vấn đã diễn ra dân chủ, công khai, đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được chọn chất vấn và nhận được sự quan tâm theo dõi, giám sát của cử tri thành phố. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đặt câu hỏi thẳng thắn với tinh thần xây dựng, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nội dung phong phú, sát hợp với thực tế và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được chất vấn. Giám đốc sở tập trung nội dung các câu hỏi, trả lời có trọng tâm, giải trình cơ bản hầu hết các vấn đề đại biểu đặt ra, đưa ra những giải pháp cần thiết, có cam kết lộ trình thực hiện hoàn thành một số nội dung cụ thể được đại biểu chất vấn; đồng thời, nghiêm túc nhận trách nhiệm liên quan đến ngành, lĩnh vực mình phụ trách, quản lý.

Điều 2.

Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận các giải pháp tích cực của Ủy ban nhân dân thành phố, giám đốc sở đã cam kết trước Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp thứ hai khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Để việc thực hiện nội dung chất vấn được tập trung, giải quyết dứt điểm từng vấn đề, Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu:

1. Giám đốc Sở Công Thương và lĩnh vực công thương

a) Tăng cường hơn nữa vai trò quản lý nhà nước của ngành Công Thương trong việc bảo đảm chất lượng hàng hóa, đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn hàng hóa, an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh đối với các loại hàng hóa và các sản phẩm khác thuộc phạm vi trách nhiệm của ngành.

b) Tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, để hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực có liên quan đến việc đấu tranh chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại; cũng như, trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

c) Tăng cường quản lý chặt chẽ hàng hóa và an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị và các cơ sở hệ thống dự trữ, phân phối hàng hóa thực phẩm.

d) Tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm một cách kiên quyết, nghiêm minh, đầy đủ.

đ) Thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm đến quyền lợi người tiêu dùng.

e) Tuyên truyền, cảnh báo người tiêu dùng về những sản phẩm, những loại thực phẩm không an toàn, những mặt hàng gian, hàng kém chất lượng hoặc những đặc điểm nhận dạng các loại mặt hàng này.

g) Có những giải pháp quyết liệt nhằm thúc đẩy xuất khẩu, để góp phần tiêu thụ hàng hóa và thực hiện hoàn thành chỉ tiêu xuất khẩu của thành phố trong năm 2016.

h) Hỗ trợ các làng nghề truyền thống trong lĩnh vực thuộc nhiệm vụ của ngành Công Thương.

i) Có giải pháp phối hợp với các ngành, địa phương tiêu thụ hàng hóa nông sản của nông dân.

k) Hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trong quá trình Nhà nước ta tham gia Hiệp định TPP (Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương), để phát huy lợi thế trong quá trình tham gia hội nhập, nhưng cũng đồng thời hạn chế những tổn thất.

l) Kiểm tra thường xuyên các doanh nghiệp bán hàng đa cấp lợi dụng lòng tin của nhân dân để lừa đảo.

m) Tham mưu thành phố trong việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trong khu tiểu thủ công nghiệp Cái Sơn - Hàng Bàng; tham mưu trong việc giải quyết vấn đề chợ gạo hiện nay mà cử tri cũng rất quan tâm.

n) Giải quyết sớm các đề nghị của cử tri đã nêu trong báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 2 thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của ngành Công Thương.

2. Giám đốc Sở Y tế và lĩnh vực y tế

Tập trung giải quyết nhanh chóng các đề nghị hợp lý của cử tri đã nêu trong báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 2; cũng như, những ý kiến chất vấn của đại biểu tại kỳ họp (thông qua phiếu ghi chất vấn) thuộc thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Y tế như: nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh; nâng cao y đức, tinh thần và thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ; quan tâm kiểm tra, kiểm soát tốt vấn đề an toàn thực phẩm; chủ động phòng ngừa các dịch bệnh trên địa bàn;...

Điều 3.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ, đúng thẩm quyền, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết các nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp cuối năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cam kết của Ủy ban nhân dân và các sở, ngành theo tinh thần Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hiểu

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.