Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2016 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII
Số hiệu: 28/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Văn Đọc
Ngày ban hành: 27/07/2016 Ngày hiệu lực: 27/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ HAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XIII

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Trên cơ sở kết quả chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc kịp thời phản ánh những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm và lựa chọn nội dung chất vấn; đồng thời, đánh giá cao sự nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc một số sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương trong việc trả lời, giải trình các ý kiến chất vấn của đại biểu.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với một số giải pháp mà các đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế đã trả lời và cam kết trước Hội đồng nhân dân tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:

1. Về việc cải tạo, phục hồi đối với phần diện tích bị ngập úng thuộc khu vực Ba Sào và khu vực giữa ngầm Đá Trắng 1 và ngầm Đá Trắng 2 (xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ):

- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khẩn trương hoàn thành Đề án cải tạo, phục hồi sản xuất phần diện tích đất nông nghiệp khu vực cánh đồng Ba Sào và khu vực giữa ngầm Đá Trắng 1 và ngầm Đá Trắng 2 và sử dụng nguồn kinh phí phòng, chống thiên tai của tỉnh để triển khai khắc phục tình trạng ngập úng và phục hồi sản xuất cho nhân dân trong khu vực từ đầu năm 2017. Trong quá trình triển khai phương án khắc phục ngập úng và phục hồi sản xuất cần tham khảo, lấy ý kiến của nhân dân; thực hiện đồng bộ đối với dự án xây dựng công trình gia cố, khắc phục các hạng mục hạ tầng liên quan đến đập dâng Đá Trắng, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ đã được tỉnh phê duyệt.

- Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ chịu trách nhiệm trước tỉnh trong việc triển khai phương án khắc phục ngập úng và phục hồi sản xuất; chỉ đạo thường xuyên tuyên truyền, vận động trong quá trình triển khai thực hiện để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

2. Về công tác quản lý, khai thác tài nguyên trên địa bàn tỉnh:

- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức rà soát lại toàn bộ các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn, đặc biệt là khai thác cát, đá, sỏi theo nguyên tắc: Việc cấp phép khai thác phải đảm bảo đúng quy hoạch, trình tự thủ tục và thường xuyên tổ chức thanh tra, giám sát, hậu kiểm việc thực hiện; cương quyết thu hồi các dự án triển khai không theo quy hoạch, các chủ trương đầu tư, giấy phép đã cấp đối với các dự án khai thác không theo nội dung được phê duyệt hoặc có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao.

- Các sở, ngành, địa phương trong quá trình tham mưu phê duyệt các dự án đầu tư có liên quan đến việc sử dụng đất, cát, sét, đá, sỏi... cần chỉ rõ các vị trí quy hoạch về nguồn cung cấp phục vụ cho dự án và các đơn vị cung cấp hợp pháp để đáp ứng nhu cầu sử dụng của các chủ dự án, nhà thầu thi công. Việc khai thác khoáng sản tài nguyên phải phù hợp với mục đích sử dụng như khai thác đất sét chỉ dành cho các doanh nghiệp có nhà máy sản xuất sử dụng nguyên liệu đất sét như: Gạch, gốm...

- Quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất rừng để phòng ngừa việc lợi dụng khai thác tài nguyên dưới lòng đất. Có lộ trình từng bước đóng các mỏ khai thác đá làm vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường. Khẩn trương thu hồi giấy phép, chấm dứt hoạt động các dự án nạo vét luồng lạch tận thu cát trên địa bàn huyện Vân Đồn.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương chịu trách nhiệm chính trong công tác quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; kịp thời xử lý các hành vi khai thác tài nguyên trái phép, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, nhất là đối với các dự án hoạt động trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, ở các khu vực cửa biển, cửa sông. Công khai thông tin mục đích khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn để cử tri, nhân dân trên địa bàn theo dõi, giám sát việc thực hiện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp phép.

3. Về đảm bảo nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho tuyến y tế cơ sở vùng sâu, vùng xa:

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư trang thiết bị, nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân, nhất là ở vùng khó khăn. Thực hiện hiệu quả việc thông tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và tạo điều kiện thuận lợi trong việc chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân. Việc tuyển dụng đối với các bác sĩ hệ liên thông, cử tuyển: Không thực hiện đại trà, cần ưu tiên tuyển dụng người có trình độ chuyên môn, tay nghề và vận dụng linh hoạt cho địa bàn vùng khó khăn, biên giới, hải đảo. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành Y tế và Ủy ban nhân dân các địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp hệ thống y tế cơ sở phù hợp với thực tiễn ở từng địa bàn nhằm phát huy hiệu quả trang thiết bị và đội ngũ nhân lực hiện có; có giải pháp hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, hỗ trợ chuyên môn cho tuyến y tế cơ sở; tăng cường tổ chức khám chữa bệnh lưu động định kỳ tại vùng khó khăn, biên giới, hải đảo; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh… để nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có liên quan tại Điều 2 có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2016 theo quy định.

2. Trong thời gian giữa hai kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, lựa chọn những nội dung được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm để chất vấn, yêu cầu giải trình tại phiên họp thường kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Thường trực, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 27/7/2016 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.