Lệnh công bố Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016
Số hiệu: 12/2016/L-CTN Loại văn bản: Lệnh
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 01/12/2016 Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Ngày công báo: 26/12/2016 Số công báo: Từ số 1257 đến số 1258
Lĩnh vực: Tôn giáo, tín ngưỡng, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2016/L-CTN

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

LỆNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều 80 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật,

NAY CÔNG BỐ

Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.