Công văn 981/BGDĐT-GDĐH năm 2022 về rà soát thông tin đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo năm 2022 và đề xuất nhu cầu các năm từ 2023 đến 2025 để triển khai Nghị định 116/2020/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Số hiệu: 981/BGDĐT-GDĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Hoàng Minh Sơn
Ngày ban hành: 18/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 981/BGDĐT-GDĐH
V/v rà soát thông tin đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo năm 2022 và đề xuất nhu cầu các năm từ 2023 đến 2025 để triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2022

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 08/01/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có văn bản số 64/BGDĐT-NGCBQLGD gửi các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (địa phương) về việc đề xuất nhu cầu đào tạo giáo viên các năm từ 2020 đến 2022 của địa phương (gửi kèm) trên cơ sở đề xuất của các địa phương và năng lực đào tạo của các trường, Bộ GDĐT đã xác định chỉ tiêu đào tạo giáo viên các năm 2020, 2021 cho các cơ sở đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đại học và các quy định của Bộ GDĐT.

Ngày 25/9/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm và Nghị định có hiệu lực từ khóa tuyển sinh 2021-2022. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai có nhiều vướng mắc về schỉ tiêu đã đề xuất của một số địa phương và việc triển khai thực tế giữa các địa phương và các cơ sở đào tạo.

Để đảm bảo nhu cầu giáo viên mà các địa phương đã đề xuất đến năm 2022 và nhu cầu các năm tiếp theo từ 2023 đến 2025 sát với nhu cầu sử dụng, số lượng giáo viên cần tuyển sinh và đào tạo theo đề xuất của các địa phương là một trong các căn cứ quan trọng để Bộ GDĐT xác định chỉ tiêu tuyn sinh cho các cơ sở đào tạo; đồng thời, đviệc đặt hàng, giao nhiệm vụ, hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của các địa phương đạt hiệu quả, Bộ GDĐT đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát và báo cáo các nội dung sau:

1. Rà soát nhu cầu tuyn sinh và đào tạo giáo viên của năm 2022 và đề xuất nhu cầu đào tạo giáo viên các năm từ 2023 đến 2025 theo mu Phụ lục gửi kèm (Bản mềm Công văn và phụ lục được tải tại Cng thông tin điện tử của Bộ GDĐT địa chỉ https://moet.gov.vn/van-ban/vbdh).

2. Báo cáo và phụ lục đề nghị gửi về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Đại học), địa chỉ: số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 10/4/2022, đồng thời, báo cáo và bản mềm phụ lục (định dạng file excel) gửi về địa chỉ email: nmhung@moet.gov.vn để thuận lợi cho việc tổng hợp số liệu.

3. Đviệc xác định chỉ tiêu, tổ chức tuyển sinh và đào tạo giáo viên sau năm 2022 đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng và sát với nhu cầu của các địa phương, Bộ GDĐT đề nghị trước 31/12 các năm 2022 đến 2024, các địa phương gửi văn bản điều chỉnh nhu cầu so với nhu cầu đã đăng ký cho các năm 2023 đến 2025.

Trong quá trình triển khai nếu có các vấn đề vướng mắc cần trao đổi, đề nghị liên hệ Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng, Chuyên viên chính Vụ Giáo dục Đại học, số điện thoại: 0904175925, để thống nhất giải đáp.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục NGCBQLGD (để t/h);
- C
ng TTĐT của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Minh Sơn