Công văn 979/GSQL-TH năm 2016 về hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đại lý hải quan
Số hiệu: 979/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 26/07/2016 Ngày hiệu lực: 26/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 979/GSQL-TH
V/v hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đại lý hải quan

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Trả lời công văn số 1108/HQTN ngày 27/6/2016 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đại lý hải quan cho Công ty TNHH MTV Đồng Phước Tây Ninh, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan năm 2014 thì điều kiện là đại lý làm thủ tục hải quan phải có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện để thực hiện khai hải quan điện tử và các điều kiện khác theo quy định.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh hướng dẫn Công ty cung cấp thông tin và bổ sung hồ sơ như sau:

- Về hệ thống, thiết bị (máy tính) phục vụ khai báo hải quan.

- Về phương thức kết nối mạng.

- Phần mềm phục vụ khai báo hải quan điện tử.

2. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh căn cứ quy định tại Thông tư số 12/2015/TT-BTC để hướng dẫn các trường hợp nộp hồ sơ đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan tại đơn vị gửi hồ sơ về Tổng cục Hải quan theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH MTV Đồng Phước Tây Ninh (đ/c: tổ 17, ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh);
- Lưu: VT, TH (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Điều 20. Đại lý làm thủ tục hải quan

1. Điều kiện là đại lý làm thủ tục hải quan:
...
c) Có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện để thực hiện khai hải quan điện tử và các điều kiện khác theo quy định.

Xem nội dung VB