Công văn 976/BYT-QLD năm 2022 về tăng cường các biện pháp quản lý đối với việc mua, bán, sử dụng thuốc điều trị COVID-19
Số hiệu: 976/BYT-QLD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 01/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 976/BYT-QLD
V/v tăng cường các biện pháp quản lý đối với việc mua, bán, sử dụng thuốc điều trị COVID-19

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2022

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian qua, các địa phương và các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành y tế đã tích cực chủ động và phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, các đơn vị liên quan triển khai quyết liệt các biện pháp chống dịch COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; Bộ Y tế đã khẩn trương xem xét và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc cho 03 thuốc kháng virus có dược chất Molnupiravir điều trị COVID-19 . Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhu cầu sử dụng thuốc điều trị COVID-19 tăng cao. Để tránh việc mua, bán thuốc điều trị COVID-19 không có nguồn gốc xuất xứ, không đúng quy định về bán thuốc theo đơn, lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bất hợp lý nhằm trục lợi; Bộ Y tế kính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Sở Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan:

- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến cho các cơ sở y tế, cơ sở kinh doanh dược và người dân về việc mua, bán, sử dụng thuốc điều trị COVID-19 đúng quy định.

- Tăng cường tập huấn cho các cơ sở y tế, cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn các quy định về kê đơn, bán thuốc theo quy định.

- Chỉ đạo hệ thống kiểm nghiệm tăng cường lấy mẫu để giám sát chất lượng thuốc, phát hiện thuốc không đạt chất lượng, không có nguồn gốc xuất xứ và xử lý nghiêm theo quy định; báo cáo kết quả về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược).

2. Các cơ quan chức năng, quản lý thị trường:

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và ngăn chặn các hoạt động mua, bán thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thuốc giả, thuốc nhập lậu; mua bán thuốc không đúng quy định về bán thuốc.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán thuốc đúng giá niêm yết; kiểm tra hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm thuốc trên thị trường để đầu cơ, găm hàng, lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán thuốc điều trị COVID-19 bất hợp lý. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự thì kịp thời lập hồ sơ chuyển sang cơ quan Công an để xử lý theo quy định;

3. Các cơ sở kinh doanh dược:

- Các cơ sở tham gia chuỗi cung ứng thuốc điều trị COVID-19 có trách nhiệm hướng dẫn đầy đủ cho người dân về sử dụng thuốc theo đúng hướng dẫn;

- Tuân thủ đầy đủ các quy định về mua, bán thuốc điều trị COVID-19 và bán theo đúng giá thuốc đã niêm yết, kê khai; thực hiện đầy đủ các yêu cầu thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP), thực hành tốt phân phối thuốc (GDP), thực hành tốt bán lẻ thuốc (GPP) theo đúng quy định của Bộ Y tế và các quy định khác trong kinh doanh dược.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Bộ Tài chính-Tổng Cục Hải quan (để ph/hợp);
- Thanh tra Chính phủ (để ph/hợp);
- Sở Y tế các tỉnh, TP (để th/hiện);
- Cục KCB, Cục YTDP, Vụ KHTC, TTrB; Vụ TTTĐKT (để ph/h);
- Lưu: VT, QLD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.