Công văn 9585/BGTVT-VT năm 2021 về phối hợp thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu: 9585/BGTVT-VT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 14/09/2021 Ngày hiệu lực: 14/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9585/BGTVT-VT
V/v phối hợp thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2021

 

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục: Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam;
- Cục Y tế Giao thông vận tải;
- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Giao thông vận tải - xây dựng Lào Cai.

Ngày 13 tháng 9 năm 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì Hội nghị trực tuyến thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19. Để tăng cường hiệu quả công tác phối hợp thực hiện, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu:

1. Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục chuyên ngành, các Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải - xây dựng Lào Cai truy cập đường link: http://tiny.cc/nongsan để nghiên cứu ý kiến, kiến nghị tại tham luận của các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19.

2. Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục chuyên ngành tăng cường kết hợp cùng các Sở Giao thông vận tải và Sở Giao thông vận tải - xây dựng Lào Cai trong công tác vận chuyển, lưu thông hàng hóa; đảm bảo báo cáo kịp thời các vướng mắc phát sinh để Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành, địa phương phối hợp xử lý.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan khẩn trương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Lê Văn Thành (để b/c);
- Bộ trưởng (
để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Các Thứ trưởng (
để phối hợp chỉ đạo);
- Cổng Thông tin điện
tử Bộ GTVT;
- Lưu VT, V.Tải (An).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.