Công văn 954/GSQL-GQ3 năm 2016 về thủ tục hải quan đối với chai LPG dùng cho bếp ga xách tay
Số hiệu: 954/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 19/07/2016 Ngày hiệu lực: 19/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 954/GSQL-GQ3
V/v thủ tục hải quan đối với chai LPG dùng cho bếp ga xách tay

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Daesun Vina
(Đ/c: Lô đất CN5.1B khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng)

Trả lời công văn số 224/CV-2016-DVC ngày 13/7/2016 của Công ty TNHH Daesun Vina về việc hướng dẫn thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm chai LPG mini có dung tích 520 ml, khối lượng 220g để dùng cho bếp ga xách tay. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ nội dung tại công văn số 5385/BCT-TTTN ngày 16/6/2016 của Bộ Công Thương thì chai chứa LPG được sử dụng cho bếp ga xách tay không phải là chai LPG thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ. Do vậy, đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định liên quan tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu để được
hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời nội dung trên để Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP Hải Phòng (để biết);
- Lưu: VT, GQ3 (04b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha