Công văn 9284/CTHN-TTHT năm 2022 về sử dụng vé xe khách đặt in
Số hiệu: 9284/CTHN-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Tiến Trường
Ngày ban hành: 21/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9284/CTHN-TTHT
V/v sử dụng vé xe khách đặt in

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

 

Kính gửi: Xí nghiệp xe buýt Yên Viên
MST: 0101148154-016
Địa chỉ: Thôn Lã Côi, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Trả lời công văn số 36/CV-YV gửi ngày 08/3/2022 của Xí nghiệp xe buýt Yên Viên về việc xin thay đổi giá vé xe khách đã đặt in, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Nội dung Xí nghiệp xe buýt Yên Viên đề nghị, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 4500/TCT-CS ngày 04/11/2019 hướng dẫn thực hiện tương tự (bản photo Công văn số 4500/TCT-CS ngày 04/11/2019 đính kèm). Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị Xí nghiệp xe buýt Yên Viên căn cứ tình hình thực tế, đối chiếu với các văn bản pháp luật về thuế để thực hiện đúng theo quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Xí nghiệp xe buýt Yên Viên có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 4 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Xí nghiệp xe buýt Yên Viên được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT4;
- Website Cục thuế;
- Lưu: VT,TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Công văn 4500/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp Ban hành: 08/11/2010 | Cập nhật: 21/01/2011

Công văn 4500/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn (vé đặt in) Ban hành: 04/11/2019 | Cập nhật: 27/11/2019