Công văn 9283/CTHN-TTHT năm 2022 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA không hoàn lại
Số hiệu: 9283/CTHN-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Tiến Trường
Ngày ban hành: 21/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9283/CTHN-TTHT
V/v hoàn thuế GTGT đi với dự án ODA không hoàn lại

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

 

Kính gửi: Văn phòng đại diện DAI Global, LLC tại Hà Nội
Đ/c: Phòng 503, Tòa nhà Belvedere, 28A Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; MST: 0101032948

Trả lời công văn số VUES/210901 ngày 10/9/2021, công văn bổ sung hồ sơ số VUES/210927 ngày 24/9/2021, công văn số VUES/2112 ngày 01/12/2021 của Văn phòng đại diện DAI Global, LLC tại Hà Nội (sau đây gọi là Văn phòng) hỏi về hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA không hoàn lại, sau khi báo cáo Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Nội dung vướng mắc của Văn phòng đã được Tổng cục Thuế hướng dẫn tại công văn số 266/TCT-KK ngày 24/01/2022.

Đề nghị Văn phòng căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, tham khảo hướng dẫn tại công văn số 3436/TCT-KK ngày 13/9/2021 của Tổng cục Thuế và tình hình thực tế của “Dự án VUES Đà Nng”“Dự án VUES HCMC” để thực hiện thủ tục hoàn thuế GTGT theo quy định.

Cục Thuế TP Hà Nội gửi kèm công văn số 266/TCT-KK ngày 24/01/2022 và công văn số 3436/TCT-KK ngày 13/9/2021 của Tổng cục Thuế để Văn phòng nghiên cứu, thực hiện.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác đ được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Văn phòng đại diện DAI Global, LLC tại Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế;
- Phòng CNTK;
- Phòng NVDTPC
;
- Website Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.