Công văn 9253/VPCP-NN năm 2017 chuẩn bị tổ chức, các Hội nghị về biến đổi khí hậu và Hội nghị nhà tài trợ tại đồng bằng sông Cửu Long
Số hiệu: 9253/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 30/08/2017 Ngày hiệu lực: 30/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9253/VPCP-NN
V/v chuẩn bị tổ chức, các Hội nghị về biến đổi khí hậu và Hội nghị các nhà tài trợ tại đồng bằng sông Cửu Long

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về đề xuất của Văn phòng Chính phủ lồng ghép tổ chức các Hội nghị về biến đổi khí hậu và Hội nghị các nhà tài tr tại đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Đại sứ quán Hà Lan thống nhất tên gọi, nội dung và kịch bản chi tiết của Hội nghị định hình chiến lược và các dự án chuyển đổi quy mô lớn về kinh tế - xã hội - môi trường nhằm phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu có lồng ghép nội dung chuyên đề về “phòng chống sạt lở bờ sông bờ biển, suy thoái rừng ngập mặn và sụt lún đất tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long” và chuẩn bị các báo cáo, tài liệu liên quan; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 8 tháng 9 năm 2017.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp thống nhất với Ngân hàng Thế giới và các cơ quan liên quan về tên gọi, nội dung và kịch bản chi tiết, chuẩn bị các báo cáo, tài liệu liên quan; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 8 tháng 9 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện; gửi Văn phòng Chính phủ các tài liệu liên quan để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng trước ngày 5 tháng 9 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: NN&PTNT, TC, Ngoại giao;
- UBND thành phố
Cần Thơ;
- BCĐ Tây Nam Bộ;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: QHQT, KGVX, KTTH, QHĐP; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3
b). NTT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.