Công văn 9204/VPCP-NN năm 2017 về đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm rừng tự nhiên bị phá
Số hiệu: 9204/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 30/08/2017 Ngày hiệu lực: 30/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Trật tự an toàn xã hội, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9204/VPCP-NN
V/v đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm rừng tự nhiên bị phá

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian gần đây, Báo Thanh tra đưa tin: Rất nhiều lực lượng tham gia nhận khoán, bảo vệ, trông coi tại Vườn quốc gia Ba B, nhưng những cây gỗ nghiến quý hiếm vẫn bị chặt hạ; trong đó có nhiều cây gỗ nghiến bị chặt hạ ngay tại nơi Công an huyện và Ban chỉ huy quân sự huyện Ba B nhận giao khoán bảo vệ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa phương và cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm quy định, phá hoại rừng tự nhiên trên phạm vi toàn quốc, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg CP;
-
Các Bộ: CA, TNMT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,
các Vụ: TH, V.I, NC, QHĐP; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (2) Tn.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.