Công văn 92/TANDTC-TCCB năm 2022 về tuyển sinh đào tạo Thạc sỹ, theo Chương trình học bổng Chính phủ Australia, năm 2023 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Số hiệu: 92/TANDTC-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Mai Văn Nam
Ngày ban hành: 08/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/TANDTC-TCCB
V/v Tuyển sinh đào tạo Thạc sỹ, theo Chương trình học bổng Chính phủ Australia, năm 2023

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao;
- Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao;
- Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Căn cứ Thư Thông báo ngày 14/02/2022 của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam về việc tuyển sinh đào tạo bậc thạc sỹ tại Australia theo Chương trình Học bổng Chính phủ Australia (AAS), niên khóa 2023.

Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Thủ trưởng đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét cử công chức có nguyện vọng và đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đ đăng ký dự tuyển.

Các thông tin chi tiết về chỉ tiêu, đối tượng, điều kiện, danh mục tài liệu hồ sơ, quy trình và thời hạn nộp đăng ký xét tuyển đề nghị các ứng viên xem tại trang web http://australiaawardsvietnam.org/

Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ nộp trực tuyến tại địa chỉ http://oasis.dfat.gov.au/ trước ngày 29/4/2022.

Đơn vị, địa phương có công chức đăng ký dự tuyển lập danh sách trích ngang kèm theo 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm sơ yếu lý lịch, Công văn của Thủ trưởng đơn vị về việc cử đăng ký dự tuyển, gửi về Tòa án nhân dân tối cao (qua Phòng quản lý công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, Vụ Tổ chức-Cán bộ) đồng thời gửi file mềm về địa chỉ email: daotaotoaan.tccb@gmail.com trước ngày 01/4/2021 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Chánh án TAND tối cao (để báo cáo);
- Đ/C Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TAND tối
cao (để báo cáo);
- Cổng TTĐT (để đăng tin);
- Lưu: Vụ TCCB.

TL. CHÁNH ÁN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC-CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Mai Văn Nam

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN