Công văn 9198/BGTVT-BCĐ năm 2021 về thống kê nhu cầu tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ, công nhân, người lao động tham gia thi công các Dự án trọng điểm quốc gia do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu: 9198/BGTVT-BCĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Phạm Tùng Lâm
Ngày ban hành: 03/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9198/BGTVT-BCĐ
V/v thống kê nhu cầu tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ, công nhân, người lao động tham gia thi công các Dự án trọng điểm quốc gia

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2021

 

Kính gửi: Các Ban Quản lý dự án: 2, 6, 7, 85, Thăng Long, Đường Hồ Chí Minh, Mỹ Thuận

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải về việc kiến nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho cán bộ, công nhân, người lao động tham gia thi công các Dự án trọng điểm quốc gia nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, duy trì sản xuất, đảm bảo tiến độ thi công các công trình thuộc các Dự án trọng điểm quốc gia do Bộ Giao thông vận tải (GTVT) là chủ đầu tư.

Để có căn cứ đề xuất, kiến nghị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế phân bổ vắc xin và sớm triển khai tiêm chủng cho nhóm đối tượng nêu trên, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ GTVT đề nghị các Ban Quản lý dự án khẩn trương thống kê sơ bộ nhu cầu tiêm vắc xin phòng COVID-19 của cán bộ, công nhân, người lao động trực tiếp tham gia thi công các công trình thuộc các Dự án do đơn vị quản lý, số liệu thống kê cụ thể như sau:

1. Tổng số CBCN, người lao động trực tiếp tham gia thi công:……..............

2. Tổng số người đã được tiêm vắc xin mũi 1:…………………..

3. Tổng số người đã được tiêm vắc xin mũi 2:…………………..

4. Số lượng cần tiêm vắc xin (tính đến ngày gửi báo cáo):

- Số người đăng ký tiêm vắc xin mũi 1:…………………..

- Số người đăng ký tiêm vắc xin mũi 2:..............................

(Lưu ý: Thống kê riêng nhu cầu tiêm vắc xin tại từng địa phương trong cả nước.)

Do thời gian gấp, báo cáo của đơn vị đề nghị gửi về Cục Y tế GTVT (Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ GTVT) trước ngày 07/9/2021 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Anh Tuấn (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Đình Thọ (để b/c);
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, CYT (Thu).

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Phạm Tùng Lâm
Cục trưởng Cục Y tế GTVT

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.