Công văn 9131/VPCP-KSTT năm 2017 xử lý thông tin báo nêu
Số hiệu: 9131/VPCP-KSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 28/08/2017 Ngày hiệu lực: 28/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thông tin báo chí, xuất bản, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 9131/VPCP-KSTT
V/v xử lý thông tin báo nêu

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Về nội dung thông tin báo chí đã phản ánh dưới đây, Thủ tướng Chính phủ yêu cu Bộ Tài chính:

Kiểm tra, xử lý thông tin trong bài “Doanh nghiệp lại bức xúc tố hải quan “ăn” tiền không có hóa đơn” trên báo Tiền phong ngày 19 tháng 8 năm 2017, trong đó nêu: “Sau hơn một năm đại diện Phòng Xuất nhập khẩu Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang tố phải trả chi phí ngoài không có hóa đơn cho cán bộ hải quan cảng Đình Vũ, ngày 18/8, đích thân Chủ tịch công ty, ông Đào Hữu Huyền lên tiếng cho biết doanh nghiệp vẫn phải trả chi phí ngoài cho hải quan với mức giảm từ 10 triệu đồng xuống còn 5 triệu đồng/container”.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra, xử lý trước ngày 30 tháng 9 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính):
- VPCP: BTCN
, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ KTTH;
- Lưu: VT, KSTT (02), N
TL.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.