Công văn 89/BXD-KTXD điều chỉnh giá hạng mục trọn gói trong hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 89/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 18/05/2012 Ngày hiệu lực: 18/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh giá các hạng mục trọn gói trong hợp đồng thi công xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 868/VEC-TĐ ngày 12/4/2012 của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam về việc điều chỉnh giá các hạng mục trọn gói trong hợp đồng thi công xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trường hợp trong hợp đồng thi công xây dựng có thỏa thuận tất cả các hạng mục trọn gói nhà thầu phải trình tư vấn giám sát phương án thực hiện và phải được chấp thuận trước khi triển khai, giá trị thanh toán không vượt quá giá chào thầu (như nêu tại văn bản số 868/VEC-TĐ) thì không điều chỉnh giá hợp đồng cho các hạng mục trọn gói này là phù hợp.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.