Công văn 8700/VPCP-KTTH năm 2017 về thông tin phản ánh về kiến tạo làn sóng xuất khẩu lần thứ hai và tình hình nhập khẩu thép
Số hiệu: 8700/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 17/08/2017 Ngày hiệu lực: 17/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8700/VPCP-KTTH
V/v thông tin phản ánh về kiến tạo làn sóng xuất khẩu lần thứ hai và tình hình nhập khẩu thép

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Tại văn bản điểm một số tin kinh tế - xã hội ngày 10 tháng 8 năm 2017 phản ánh các nội dung:

1. Có ý kiến cho rằng, Việt Nam cần cuộc kiến tạo làn sóng xuất khẩu lần thứ hai vào thị trường thế giới để thay đổi năng lực cạnh tranh của sản phẩm, đi vào giá trị gia tăng, nâng tầm thương hiệu, hình ảnh quốc gia, có những sản phẩm khác biệt, có chất lượng (Báo Sài gòn Giải phòng điện tử ngày 09 tháng 8 năm 2017).

2. Dù đã áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại, nhưng nhập khẩu sắt thép trong 7 tháng năm 2017 lên đến 5,23 tỷ USD khiến sản xuất thép trong nước trở nên khó khăn. Thép ồ ạt nhập khẩu đều là các sản phẩm trong nước dư thừa, đặc biệt do lách thuế nên giá các sản phẩm thép này rất rẻ, thép nội khó có thể cạnh tranh (Báo Thanh niên ngày 08 tháng 8 năm 2017).

Về các nội dung trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương xem xét, có giải pháp xử lý kịp thời theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.