Công văn 835/DP-TC năm 2021 về xây dựng hướng dẫn tiêm chủng các loại vắc xin phòng COVID-19 do Cục Y tế dự phòng ban hành
Số hiệu: 835/DP-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Y tế dự phòng Người ký: Nguyễn Minh Hằng
Ngày ban hành: 24/09/2021 Ngày hiệu lực: 24/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 835/DP-TC
V/v xây dựng hướng dẫn tiêm chủng các loại vắc xin phòng COVID-19

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2021

 

Kính gửi: Dự án TCMR Quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Ngày 23/6/2021, Bộ Y tế ban hành Công văn số 5019/BYT-DP gửi Dự án tiêm chủng mở rộng Quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Sở Y tế tỉnh, thành phố về việc chuẩn bị triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19, theo đó đã giao Dự án xây dựng hướng dẫn tiêm chủng các loại vắc xin phòng COVID-19 khác nhau và tchức tập huấn cho các đơn vị. Hiện nay đã có thêm một số vắc xin COVID-19 được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng khẩn cấp.

Để chủ động sẵn sàng triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, Cục Y tế dự phòng đề nghị Dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thực hiện các nội dung sau:

1. Khẩn trương xây dựng các hướng dẫn sử dụng các loại vắc xin phòng COVID-19 mới ngay sau khi được Bộ Y tế phê duyệt (vắc xin Hayat-Vax; vắc xin Abdala...) và cập nhật hướng dẫn đối với các loại vắc xin đã và đang được sử dụng (nếu có).

2. Phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur khu vực, lập kế hoạch và khẩn trương tổ chức tập huấn, đào tạo hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các tỉnh, thành phố trên toàn quốc trước ngày 5/10/2021.

Cục Y tế dự phòng đề nghị Dự án tiêm chủng mở rộng Quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên (để báo cáo);
- CT. Đặng Quang Tấn (để báo cáo);
- Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố;
- TTKSBT tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hằng