Công văn 8176/CT-TTHT năm 2017 về thuế thu nhập cá nhân
Số hiệu: 8176/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 24/08/2017 Ngày hiệu lực: 24/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8176/CT-TTHT
V/v thuế thu nhập cá nhân

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Công Ty TNHH Covestro (Việt Nam)
Địa chỉ: Phòng 703, Tầng 7, Tòa nhà Centrepoint, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
MST: 0313328134

Trả lời văn bản số 01CV/2017 ngày 17/05/2017 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:

+ Tại Khoản 2 Điều 2 quy định các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công:

“Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

đ.7) Các khoản lợi ích khác.

Các khoản lợi ích khác mà người sử dụng lao động chi cho người lao động như: chi trong các ngày nghỉ, lễ; thuê các dịch vụ tư vấn, thuê khai thuế cho đích danh một hoặc một nhóm cá nhân; chi cho người giúp việc gia đình như lái xe, người nấu ăn, người làm các công việc khác trong gia đình theo hợp đồng…

…”

+ Tại Khoản 2 Điều 8 quy định:

“Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

a) Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư này.

b) Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế.

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty năm 2016 có ký thỏa thuận hỗ trợ số tiền 310.000.000 đồng cho người lao động tham gia chương trình học thạc sỹ với điều kiện người lao động sẽ tiếp tục làm việc tại Công ty trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn tất khóa học. Công ty đã kê khai, khấu trừ và quyết toán thuế TNCN đối với khoản hỗ trợ này cho người lao động trong năm 2016. Tháng 6/2017, người lao động nghỉ việc và hoàn lại số tiền 203.300.000 đồng thì số tiền này được tính giảm thu nhập chịu thuế năm 2017 của cá nhân.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp, luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KTT2;
- P.PC;
- Lưu VT, TTHT.
31560920-1003-230517-ttthien

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình