Công văn 806/BXD-HĐXD xác nhận năng lực, kinh nghiệm của Tổng công ty Xây dựng số 1 TNHH một thành viên trực thuộc Bộ Xây dựng
Số hiệu: 806/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 22/05/2012 Ngày hiệu lực: 22/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 806/BXD-HĐXD
V/v: xác nhận năng lực, kinh nghiệm của TCT Xây dựng số 1 TNHH một thành viên trực thuộc Bộ Xây dựng.

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Công an thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 603/CATP(DA268) ngày 03/5/2012 của Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Xây dựng xác nhận năng lực và kinh nghiệm của Tổng Công ty Xây dựng số 1 TNHH một thành viên (CC1) trực thuộc Bộ Xây dựng với Công an thành phố Hồ Chí Minh để có cơ sở được nhận hồ sơ yêu cầu từ Quý cơ quan thực hiện các gói thầu thuộc dự án nhóm A của Bộ Công an do Công an thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tổng Công ty Xây dựng số 1 TNHH một thành viên là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ xây dựng. Đây là Tổng công ty lớn của Bộ ở phía Nam, đang hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh xõy lắp trong cỏc ngành như: Dõn dụng, cụng nghiệp, giao thụng, hạ tầng kỹ thuật. Với bề dày trên 30 năm hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, CC1 đó và đang thực hiện nhiều dự án nhóm A, B có yờu cầu kỹ thuật cao như Khách sạn Sheraton, Đài truyền hỡnh TPHCM, bệnh viện đa khoa quốc tế Hoa Lâm, Trung tâm hành chính Tỉnh Lâm đồng, tũa nhà cụng năng phức hợp Sailing Tower, Tũa nhà văn phũng Sonadezi, Nhiệt điện Nhơn Trạch 1, Thủy điện Đakti’h 144MW, Cầu Thủ Thiêm, Cầu Đồng Nai, vv.

Trên cơ sở điều kiện năng lực của CC1, Bộ Xây dựng trân trọng giới thiệu Tổng Công ty CC1 để được nhận hồ sơ yêu cầu các gói thầu thuộc dự án nhóm A trong các lĩnh vực nêu trên do Công an thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư theo các quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b.c);
- TCTy CC1;
- Lưu: VT, Vụ HĐXD (V.A.M - 04).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.