Công văn 8030/CT-TTHT năm 2017 về thuế thu nhập cá nhân
Số hiệu: 8030/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 18/08/2017 Ngày hiệu lực: 18/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8030/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Chu En Yao, Kevin
Địa chỉ: Tầng 7, Số 60 Nguyễn Văn Thủ, P. Đakao, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 8442833997

Trả lời văn thư số 01/CV ngày 13/04/2017 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN quy định về giảm trừ đối với các khoản đóng bảo hiểm, Quỹ hưu trí tự nguyện:

“a) Các khoản đóng bảo hiểm bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.

b) Các khoản đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện

Mức đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá một (01) triệu đồng/tháng (12 triệu đồng/năm) đối với người lao động tham gia các sản phẩm hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, kể cả trường hợp tham gia nhiều quỹ. Căn cứ xác định thu nhập được trừ là bản chụp chứng từ nộp tiền (hoặc nộp phí) do quỹ hưu trí tự nguyện cấp.

c) Người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam là cá nhân cư trú nhưng làm việc tại nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công ở nước ngoài đã tham gia đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của quốc gia nơi cá nhân cư trú mang quốc tịch hoặc làm việc tương tự quy định của pháp luật Việt Nam như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc và các khoản bảo hiểm bắt buộc khác (nếu có) thì được trừ các khoản phí bảo hiểm đó vào thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân người nước ngoài và người Việt Nam có tham gia đóng các khoản bảo hiểm nêu trên ở nước ngoài sẽ được tạm giảm trừ ngay vào thu nhập để khấu trừ thuế trong năm (nếu có chứng từ) và tính theo số chính thức nếu cá nhân thực hiện quyết toán thuế theo quy định. Trường hợp không có chứng từ để tạm giảm trừ trong năm thì sẽ giảm trừ một lần khi quyết toán thuế”.

Trường hợp Ông (Bà) theo trình bày thuộc đối tượng cá nhân cư trú tại Việt Nam, được Công ty mẹ tại Singapore điều chuyển sang Việt Nam công tác và được Công ty mẹ trả lương, hàng tháng trước khi chi trả Công ty mẹ ở nước ngoài đã khấu trừ 20% khoản tiền lương nộp quỹ hưu trí tại Singapore, trường hợp khoản đóng vào quỹ hưu trí này là khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của Singapore tương tự quy định pháp luật Việt Nam thì khoản khấu trừ này được trừ vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công khi kê khai tính, nộp thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế Việt Nam. Chứng từ khấu trừ nộp quỹ hưu trí tại Singapore của Công ty mẹ, chứng từ nộp Quỹ theo quy định pháp luật tại Singapore là cơ sở để Ông (Bà) chứng minh khoản giảm trừ thu nhập khi kê khai, quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế Việt Nam.

Cục Thuế TP thông báo Ông (Bà) biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P. TNCN;
- Lưu: HC, TTHT.
794-297072273//thắng

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.