Công văn 7976/CT-TTHT năm 2017 về thuế nhà thầu
Số hiệu: 7976/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 18/08/2017 Ngày hiệu lực: 18/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7976/CT-TTHT
V/v: Thuế nhà thầu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH NC9 Việt Nam
Địa chỉ: 87 Nguyễn Thị Thập-Khu đô thị mới Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312951547

Trả lời văn bản số 01/NC9-CV/2017 ngày 26/04/2017 của Công ty về tỷ lệ thuế nhà thầu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam;

Trường hợp Công ty theo trình bày ký hợp đồng giao tổ chức nước ngoài thực hiện dịch vụ gia công phần mềm thì tổ chức nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu. Khi thanh toán tiền cho tổ chức nước ngoài Công ty phải có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thuế nhà thầu thay cho nhà thầu nước ngoài:

- Thuế giá trị gia tăng (GTGT): Hoạt động gia công phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) = Doanh thu tính thuế TNDN x 5%.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
30305271-852-280417_ttthien

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình