Công văn 7952/BYT-TTrB năm 2021 về tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19
Số hiệu: 7952/BYT-TTrB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 23/09/2021 Ngày hiệu lực: 23/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 7952/BYT-TTrB
V/v tăng cường thanh tra, kim tra và xử lý vi phạm về phòng, chng dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2021

 

Kính gửi:

- S Y tế các tnh, thành ph trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

Thời gian qua, các địa phương, đơn vị trong toàn ngành đã n lực vượt bậc để trin khai quyết liệt các biện pháp chống dịch, góp phần khống chế hiệu qu dịch COVID-19, gim số ca diễn biến nặng, t vong tại TP.Hồ Chí Minh và một số tnh, thành phố: truy vết, khoanh vùng, cách ly triệt để bóc tách F0 ra khi cộng đồng và tiêm chng vc xin với số lượng lớn, hiệu qu cao nhm hạn chế lây lan dịch bệnh. Các biện pháp phòng chống dịch tại các địa phương đang được thực hiện đúng và hiệu qu theo chỉ đạo ca Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ và Ban ch đạo quc gia phòng, chống dịch COVID 19.

Tuy nhiên, qua kiểm tra trực tiếp, tng hợp báo cáo ca các địa phương, đơn vị và phn ánh của một số cơ quan truyền thông cho thấy công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại một số địa phương, đơn vị còn xut hiện tn tại, hạn chế như: Chưa thực hiện tốt nguyên tc 5K trong các hoạt động phòng chống dịch; còn tình trạng chủ quan, lơ là đ lây nhiễm từ nơi có dịch, trong khu cách ly, điều trị ra ngoài cộng đồng: việc tiêm vc xin COVID-19 chưa tuân th theo đúng đối tượng và quy định, hướng dn ca Bộ Y tế; chậm tr trong việc tiếp nhận thông tin và hướng dn, vận chuyển người bệnh ti các bệnh viện điều trị COVID-19; giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 chưa được kim soát chặt chẽ, đặc biệt là tại khu vực y tế tư nhân; kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, tăng giá bất hợp lý đi với khu trang, trang phục phòng chống dịch, các loại thuc có thông tin liên quan đến hiệu qu điều trị COVID-19; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo thm quyền chưa được quan tâm và chú trọng……

Thời gian tới, tình hình dịch bệnh COVID-19 còn din biến phức tạp, nh hưng lớn đến nhiều mặt của đời sng xã hội. Công tác phòng, chng dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ cp bách, trọng tâm, hàng đầu của tt c các cấp, các ngành, các địa phương và của toàn dân trong giai đoạn hiện nay. Đ thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả các nhiệm vụ, gii pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng tinh thần ch đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Ch đạo quốc gia phòng, chng dịch COVID-19 và Bộ Y tế, từng bước kim soát tình hình dịch COVID-19 trong thời gian nhanh nhất, sớm nhất, Bộ Y tế yêu cu S Y tế các tnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và các hướng dẫn, quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.

2. Thực hiện xét nghiệm bảo đảm khoa học, thiết thực, phù hợp với tình hình dịch bệnh ở từng nơi tránh lạm dụng, lãng phí; triển khai chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 kịp thời, an toàn, hiệu quả; kiểm tra, giám sát khắc phục ngay những tồn tại liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 nói chung, nhất là việc tổ chức xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng COVID-19.

3. Tăng cường thanh tra, kim tra, giám sát các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn và trong từng đơn vị; việc thực hiện tiêu chí bệnh viện, phòng khám an toàn phòng, chống COVID-19 và chi phí khám, chữa bệnh cho bệnh nhân COVID-19; việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá dịch vụ chẩn đoán nhanh và xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR xác định COVID-19; việc sản xuất, kinh doanh sinh phẩm, thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 nhằm phòng tránh việc đầu cơ, tăng giá, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; việc thực hiện các gói thầu mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch tránh tình trạng lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong mua sắm.

4. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu hình sự, chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các địa phương, đơn vị bám sát thực tin và linh hoạt để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo kịp thời về Bộ Y tế để tổng hp, hướng dẫn và phối hp, giải quyết.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để biết);
- VPCP (để p/h);
- Các Vụ/Cục, Tổng Cục, VP, Thanh tra Bộ;
- Cổng thông tin điện tử BYT (đ
đăng tin);
- Lưu: VT, TTrB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.