Công văn 7877/BYT-DP năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho phụ nữ có thai
Số hiệu: 7877/BYT-DP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 21/09/2021 Ngày hiệu lực: 21/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7877/BYT-DP
V/v tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho phụ nữ có thai

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2021

 

Kính gửi:

- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Y tế, Bộ Công an;
- Cục Quân Y, Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế được giao nhiệm vụ tiêm vắc xin phòng COVID-19
(Sau đây gọi tắt là các đơn vị)

Ngày 10/9/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4355/QĐ-BYT về hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, trong đó quy định tiêm cho phụ nữ mang thai. Để tăng tỉ lệ bao phủ vắc xin ở nhóm đối tượng này, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh, thành phố; Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Khẩn trương rà soát các đối tượng là phụ nữ có thai ≥ 13 tuần trên địa bàn quản lý, lập kế hoạch và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng này tại các cơ sở y tế có khả năng cấp cứu sản khoa sau khi giải thích nguy cơ/lợi ích và các đối tượng đồng ý tiêm chủng; Ưu tiên cho các địa bàn, khu vực đang có dịch và lực lượng y tế tuyến đầu, các đối tượng khác phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn.

2. Chỉ đạo tổ chức tiêm vắc xin phải đảm bảo an toàn, hiệu quả; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trước, trong và sau buổi tiêm chủng. Trong trường hợp cần chuyển đến cơ sở tiêm chủng khác, cơ sở tiêm chủng tiếp nhận ban đầu phải hỗ trợ, hướng dẫn người tiêm đến cơ sở tiêm chủng một cách thuận lợi, hiệu quả.

3. Thực hiện khám sàng lọc trước tiêm theo quy định tại Quyết định số 4355/QĐ- BYT ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế và chỉ định loại vắc xin sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất đã đăng ký với Bộ Y tế, không chờ đợi, lựa chọn vắc xin.

4. Thực hiện việc theo dõi, hướng dẫn theo dõi sau tiêm chủng theo các hướng dẫn của Bộ Y tế.

5. Tiếp tục tuyên truyền, vận động để phụ nữ có thai đủ điều kiện tiêm chủng tích cực tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- UBND tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Viện Vệ sinh dịch tễ/Viện Pasteur;
- Trung tâm KSBT tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên