Công văn 785/BVTV-KD tạm dừng kiểm dịch đối với 05 mặt hàng rau, quả xuất khẩu đi nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU) do Cục Bảo vệ thực vật ban hành
Số hiệu: 785/BVTV-KD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Bảo vệ thực vật Người ký: Hoàng Trung
Ngày ban hành: 14/05/2012 Ngày hiệu lực: 14/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 785/BVTV-KD
V/v tạm dừng kiểm dịch đối với 05 mặt hàng rau, quả xuất khẩu đi các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU).

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Các Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng

Trong thời gian qua, tình trạng rau, quả tươi của Việt Nam xuất khẩu sang các nước thuộc Liêm minh Châu Âu (EU) không tuân thủ yêu cầu kiểm dịch thực vật (KDTV) và an toàn thực phẩm của EU tăng mạnh, đặc biệt nhóm 05 mặt hàng rau, quả (Phụ lục kèm theo). Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã liên tục chỉ đạo kiểm dịch chặt chẽ nguồn hàng rau, quả tươi xuất sang các EU, đồng thời đã khẩn trương và tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến tới doanh nghiệp xuất khẩu về quy định của EU, khuyến cáo các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu, khắc phục tình trạng trên. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công điện số 05/CĐ-BNN-BVTV về việc tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm và (KDTV) đối với rau và quả xuất khẩu sang thị trường EU, đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp triển khai các biện pháp cần thiết.

Tuy nhiên, tình hình trên hầu như không được cải thiện mà còn có chiều hướng ngày càng nghiêm trọng. Phía EU đã cảnh báo, từ nay cho đến 01/2/2013, nếu phát hiện thêm 02 lô thuộc nhóm mặt hàng này nhiễm dịch hại KDTV thì EU sẽ ban hành lệnh cấm nhập khẩu 05 mặt hàng rau, quả trên của Việt Nam.

Trước tình hình cấp bách trên, nhằm giữ vững thị trường xuất rau, quả đi EU, Cục yêu cầu các Chi cục KDTV vùng thực hiện ngay một số việc sau:

1. Tạm dừng làm thủ tục KDTV đối với 05 mặt hàng rau, quả tươi (theo Phụ lục) xuất khẩu đi EU từ 15/5/2012 đến 01/2/2013.

2. Thông báo cho các tổ chức, cá nhân xuất khẩu rau, quả tươi sang EU việc tạm dừng xuất khẩu 05 mặt hàng trên. Đối với các tổ chức, cá nhân đã ký kết hợp đồng xuất khẩu những mặt hàng này sang EU trước ngày 15/5/2012, sẽ chỉ tiến hành kiểm dịch thêm 01 lô hàng nữa trước ngày 31/5/2012.

3. Kiểm dịch chặt chẽ các lô hàng thuộc loại trên đã ký kết hợp đồng xuất khẩu sang EU trước ngày 15/5/2012 và các mặt hàng rau, quả khác xuất sang EU theo chỉ đạo của Cục BVTV tại công văn số 534/BVTV-KD ngày 04/4/2012.

4. Khuyến cáo các nhà xuất khẩu, nhà sản xuất, trong thời gian tạm dừng xuất khẩu, xây dựng vùng sản xuất và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo yêu cầu kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm của EU.

Cục yêu cầu các đơn vị triển khai, thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, báo cáo ngay về Cục để kịp thời giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để báo cáo);
- Thứ trưởng Bùi Bá Bổng (để báo cáo);
- Cục trưởng Cục BVTV (để báo cáo);
- Phòng Kế hoạch (đăng lên Website Cục);
- VP thường trực của Cục BVTV tại Tp. HCM;
- Lưu VT, KDTV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Trung

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo công văn số 785/BVTV-KD ngày 14/5/2012)

DANH SÁCH CÁC MẶT HÀNG TẠM DỪNG XUẤT KHẨU SANG EU

STT

LOẠI HÀNG

TÊN TIẾNG ANH

TÊN KHOA HỌC

1

Quế (húng quế), quế đắng

Basil

Ocimum basilicum, Ocimum tenuiflorum

2

Ớt

Sweet pepper

Capsicum frutescens, Capsicum annuum

3

Cần tây

Celery

Apium graveolens

4

Khổ qua (mướp đắng)

Bitter gourd

Momordica charantia

5

Ngò gai (mùi tàu)

Mexican coriander

Eryngium foetidum