Công văn 78/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 78/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 08/05/2012 Ngày hiệu lực: 08/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/BXD-KTXD
V/v: điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

Liên danh nhà thầu Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Tây Đô và Công ty CP lắp đặt điện nước IEE-24/7

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 18/CV-TĐ&IEE ngày 18/3/2012 của Liên danh nhà thầu Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Tây Đô và Công ty CP lắp đặt điện nước IEE-24/7 đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, giá hợp đồng trọn gói (hợp đồng trọn gói) là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết. Theo nội dung văn bản số 18/CV-TĐ&IEE, trong quá trình thi công do điều kiện địa chất không lường trước được, điều kiện địa chất thực tế có sự sai khác lớn so với báo cáo khảo sát địa chất ban đầu, dẫn đến phải điều chỉnh thiết kế, cũng như phạm vi công việc (chủ đầu tư phải tiến hành khoan khảo sát thêm 01 hố khoan, nén tĩnh thêm một vị trí mới và thay đổi chiều dài cọc), điều này dẫn đến phải kéo dài tiến độ thi công của gói thầu (điều chỉnh lại tiến độ thực hiện hợp đồng từ 240 ngày lên khoảng 405 ngày theo dự kiến). Như vậy, việc thay đổi này đã phá vỡ cơ chế hợp đồng ban đầu, đây là yếu tố khách quan, không do lỗi của nhà thầu. Vì vậy, theo hợp đồng thì nhà thầu được bồi hoàn các chi phí hợp lý mà họ phải gánh chịu. Và cũng theo hợp đồng, khi đó nếu có sự biến động lớn về giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị nêu trong hợp đồng hoặc khi Nhà nước thay đổi chính sách có liên quan thì phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét quyết định.

Do vậy, đối với trường hợp này, việc điều chỉnh giá (bao gồm giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị; chi phí nhân công và chi phí máy thi công do Nhà nước điều chỉnh tiền lương tối thiều) cho 60% khối lượng công việc còn lại của hợp đồng sau khi được Người quyết định đầu tư (UBND thành phố Cần Thơ) cho phép là phù hợp.

Liên danh nhà thầu Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Tây Đô và Công ty CP lắp đặt điện nước IEE-24/7 căn cứ ý kiến trên báo cáo Chủ đầu tư để chủ đầu tư trình UBND thành phố Cần Thơ và các Cơ quan có liên quan điều chỉnh lại hợp đồng (giá và thời gian thực hiện hợp đồng) cho phù hợp, nhằm đảm bảo sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh