Công văn 77/BXD-KTXD hướng dẫn xác định dự toán kinh phí gác tạm đường ngang N5 (nút giao với đường sắt) do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 77/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 08/05/2012 Ngày hiệu lực: 08/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn xác định dự toán kinh phí gác tạm đường ngang N5 (nút giao với đường sắt)

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Ban quản lý các dự án Xây dựng công trình kết cấu hạ tầng – Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

Trả lời văn bản số 41/QLDA.KH ngày 13/4/2012 của Ban quản lý các dự án Xây dựng công trình kết cấu hạ tầng – Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đề nghị hướng dẫn tính chi phí chung trong dự toán kinh phí gác tạm đường ngang N5 (nút giao với đường sắt) thuộc dự án Đường ngang N5-KKT Đông Nam Nghệ An, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Gác đường ngang không phải là công tác hay hạng mục công việc đầu tư xây dựng công trình. Vì vậy, dự toán kinh phí gác đường ngang - Đường ngang Km 304+451,63 - Tuyến đường sắt Thống nhất không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, nên không phải áp dụng các quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD .

Căn cứ ý kiến nêu trên, Ban quản lý các dự án Xây dựng công trình kết cấu hạ tầng – Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh