Công văn 7283/SXD-KHTH năm 2021 thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các công trường xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong tình hình mới
Số hiệu: 7283/SXD-KHTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Võ Nguyên Phong
Ngày ban hành: 08/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7283/SXD-KHTH
V/v thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các công trường xây dựng trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 2917/UBND-ĐT ngày 06/9/2021 về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các công trường xây dựng trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới, Sở Xây dựng có Văn bản số 7264/SXD-TTr ngày 08/9/2021 gửi UBND các quận, huyện, thị xã để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn.

Để đảm bảo thống nhất trong công tác kiểm tra về các trường hợp dự án, công trình xây dựng trên địa bàn đủ điều kiện được phép hoạt động; công tác kiểm tra, xác nhận phương án, kịch bản, kế hoạch thi công đảm bảo phòng chống dịch theo tài liệu “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng” của Bộ Xây dựng theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 2917/UBND-ĐT ngày 06/9/2021, Sở Xây dựng đề nghị:

- Chủ đầu tư, các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng tại các dự án, công trình thuộc diện được phép hoạt động phải xây dựng phương án, kịch bản, kế hoạch thi công đảm bảo phòng chống dịch theo tài liệu “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng” của Bộ Xây dựng1; liên hệ với UBND cấp huyện nơi có công trình xây dựng (hoặc cơ quan chuyên môn, đơn vị cấp dưới dược UBND cấp huyện giao) để kiểm tra về điều kiện được phép hoạt động, xác nhận phương án, kịch bản, kế hoạch thi công đảm bảo phòng chống dịch trước khi tổ chức thi công xây dựng (đối với Vùng 2, Vùng 3) và chỉ được thi công xây dựng sau khi được UBND Thành phố chấp thuận (đối với Vùng 1).

- UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện trách nhiệm được UBND Thành phố giao tại Văn bản số 2917/UBND-ĐT ngày 06/9/2021 về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các công trường xây dựng trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới. Đối với Vùng 1, đề nghị UBND các quận, huyện thực hiện kiểm tra, rà soát về các trường hợp đủ điều kiện được phép hoạt động (kèm theo xác nhận về phương án, kịch bản, kế hoạch thi công đảm bảo phòng chống dịch của chủ đầu tư, nhà thầu đảm bảo quy định) gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định. Đối với Vùng 2, Vùng 3: thực hiện trách nhiệm theo thẩm quyền được UBND Thành phố giao tại mục 2 Văn bản số 2917/UBND-ĐT ngày 06/9/2021; trong đó lưu ý kiểm tra, xác nhận theo thẩm quyền việc cập nhật, hoàn thiện phương án phòng chống dịch đối với các công trình đã được UBND Thành phố, UBND các quận, huyện, thị cho phép hoạt động trong khoảng thời gian từ ngày 24/7/2021 đến ngày 05/9/2021.

- Trên cơ sở danh mục các dự án, công trình do các cơ quan, đơn vị đã gửi đến Sở Xây dựng (chi tiết tại phụ lục đính kèm), Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ theo địa bàn phân vùng thực hiện kiểm tra, xác nhận, tổng hợp báo cáo các nội dung theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản s 2917/UBND-ĐT ngày 06/9/2021.

Sở Xây dựng thông báo để các chủ đầu tư, nhà thầu và UBND các quận, huyện, thị tổ chức, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên:
- UBND
Thành phố (để báo cáo);
- Đ/c
Hoàng Cao Thắng PGĐ Sở (để chỉ đạo th/hiện);
- Sở GTVT
ể ph/hợp);
- Phòng KHTH (để đăng tải Website của Sở Xây dựng);
- Các
cơ quan, đơn vị tại Phụ lục (thay trả lời);
-
Lưu: VT, KHTH (Hùng).

GIÁM ĐỐC
Võ Nguyên Phong

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÓ VĂN BẢN ĐỀ XUẤT GỬI SỞ XÂY DỰNG
(Kèm theo Văn bản số 7283/SXD-KHTH ngày 08/9/2021 của Sở Xây dựng)

STT

Tên công trình

Địa bàn quận, huyện, thị xã

Văn bản đề xuất

1

Hoàn thiện đấu nối hệ thống thoát nước mưa, nước thải thuộc dự án Khu đô thị mới Kim Chung - Di Trạch (không thi công các hạng mục công trình nhà ở và công trình khác)

Hoài Đức

Số 2166/UBND-QLĐT ngày 16/8/2021 của UBND huyện Hoài Đức

2

Bệnh viện Châm cứu Trung ương (Thi công xây dựng để lắp đặt máy xét nghiệp PCR)

Đống Đa

Số 1631/UBND-QLĐT ngày 25/8/2021 của UBND quận Đống Đa

3

Dự án nâng cao chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hai Bà Trưng

S1371/UBND-QLĐT ngày 12/8/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng

4

Dự án đầu tư xây dựng Trường đại học Đại Nam

Hà Đông (phường Phú Lâm)

Số 171/CV-ĐN ngày 27/8/2021 và Số 173/CV-ĐN ngày 07/9/2021 của Trường Đại học Đại Nam

5

Trụ sở Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam - Giai đoạn 2

Đan Phượng (Song Phượng)

S241/MTTW-VP ngày 25/8/2021 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

6

Xây dựng trụ sở BHXH quận Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (do Ban QLDA ĐT&XD ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam là chủ đầu tư)

Hai Bà Trưng

Số 1371/UBND-QLĐT ngày 12/8/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng

7

Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ba Đình

Số 2797/BTĐKT-VP của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

8

Hạng mục tuyến ống truyền tải nước sạch đoạn từ khu xử lý đến trạm điều tiết Tây Mỗ -Km 7+800 (Công ty CP đầu tư nước sạch Sông Đà thực hiện)

Nam Từ Liêm

Số 1868/UBND-QLĐT của UBND quận Nam Từ Liêm

9

Dự án xây dựng trụ sở lâm việc Starup Tower tại phố Tôn Thất Thuyết

Nam Từ Liêm

Số 1868/UBND-QLĐT của UBND quận Nam Từ Liêm

10

Dự án xây dựng Tòa nhà dịch vụ thương mại QMS Top Tower tại đường Tố Hữu

Nam Từ Liêm

Số 1868/UBND-QLĐT của UBND quận Nam Từ Liêm

11

Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam (một số công trình, hạng mục công trình theo kế hoạch năm 2021)

Thị Sơn Tây

Số 440/LVHDL-KCLDT ngày 30/8/2021 của Ban QL làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam

S1944/UBND-QLĐT ngày 03/9/2021 của UBND Thị xã Sơn Tây

12

Dự án đầu tư xây dựng doanh trại Cục T1 thuộc Tổng Cục hậu cần - Bộ Quốc phòng

Thanh Trì

Số 209/BQLDA-HC ngày 27/8/2021 của Ban Quản lý dự án Tổng cục II

Số 1851/UBND-QLĐT ngày 01/9/2021 của UBND huyện Thanh trì

13

Dự án xây dựng trụ sở phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 8 (Hoàng Mai)

Hoàng Mai

S822/BQLDA-GS1 ngày 30/8/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa - Xã hội thành phố Hà Nội

14

Dự án xây dựng trụ sở làm việc đồn công an KCN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ

Chương Mỹ

15

Dự án Xây dựng trụ sở làm việc Công an thị trấn Thường Tín

Thưng Tín

16

Dự án Xây dựng trụ sở đồn công an phường Viền Sơn

Sơn Tây

17

Công trình cải tạo, sửa chữa rạp Chuông Vàng

Hoàn Kiếm

18

Dự án Cải tạo, nâng cấp công trình Cung điền kinh phục vụ Seagame 31 và Paragame 11

Nam Từ Liêm

19

Dự án Cải tạo, Nâng cấp công trình nhà tập kiếm, Judo, Đá cầu phục vụ sea games 31

Nam Từ Liêm

20

Dự án Cải tạo, nâng cấp công trình Sân vận động Hà Đông phục vụ Seagame 3

Nam Từ Liêm

21

Dự án Cải tạo, nâng cấp công trình Nhà Văn Hóa phục vụ Seagame 31 và Paragame 11

Nam Từ Liêm

22

Dự án Cải tạo, nâng cấp công trình bể bơi, bể nhảy cầu phục vụ Seagame 31 và Paragame 11

Nam Từ Liêm

23

Dự án Cải tạo, nâng cấp công trình Nhà luyện tập thi đấu Bi sắt phục vụ Sea Game 31

Nam Từ Liêm

24

Dự án Cải tạo, nâng cấp công trình sân điền kinh ngoài trời và hạ tầng kỹ thuật khuôn viên Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội phục vụ Sea Games 31 và Para Games 11

Nam Từ Liêm

25

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Ben Cốc

Chương Mỹ

S1537/BQLCTGT-KH ngày 31/8/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội

26

Dự án xây dựng cầu Cao Thiên, huyện Thạch Thất

Thạch Thất

27

Dự án xây dựng cầu Yên Hòa

Cầu Giấy

28

Dự án đầu tư xây dựng cầu Nội Cói, huyện Phú Xuyên

Phú Xuyên

29

Dự án đầu tư xây dựng cầu Văn Quán, huyện Thanh Oai

Thanh Oai

30

Khu dịch vụ và nhà ở thấp tầng Noble

Đông Anh

Số 2201/CV-NobIe ngày 01/9/2021 của Công ty TNHH Noble (Việt Nam)

31

Khu đô thị mới Phú Lương

Hà Đông

S106/TrV-BQL ngày 01/9/2021 của Công ty cổ phần ĐTXD Trung Việt

32

Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm

Bắc Từ Liêm

Số 883/BQLDADD&CN-GS ngày 04/9/2021 của Ban QLDA ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp Thành phố

33

Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hà Đông

Hà Đông

34

Dự án xây dựng Trung tâm huấn luyện V15 (K10 mới, giai đoạn II)

Ba Vì

S83/K01-BDA ngày 15/8/2021 của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an

 1 Kèm theo Văn bản số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021 được đăng tải trên website của Bộ Xây dựng