Công văn 7148/TCHQ-GSQL năm 2016 về đơn vị tính mặt hàng vải dệt kim nhập khẩu
Số hiệu: 7148/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 27/07/2016 Ngày hiệu lực: 27/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7148/TCHQ-GSQL
V/v Đơn vị tính mặt hàng vải dệt kim (vải thun) nhập khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Hiệp hội Dệt May Việt Nam,
(Đ/c: Số 32 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 96/HHDMVN-CSTM ngày 16/06/2016 của Hiệp hội Dệt May Việt Nam về việc quy đổi đơn vị tính của vải thun từ kg sang mét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp doanh nghiệp xuất nhập khẩu mặt hàng vải dệt kim (vải thun) không sử dụng đơn vị tính theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam mà sử dụng đơn vị tính phù hợp với tập quán thương mại quốc tế thì cho phép doanh nghiệp được quy đổi đơn vị tính của hàng hóa từ đơn vị mét hoặc mét vuông sang đơn vị kilogram để khai báo hải quan. Đơn vị tính này phải được thống nhất trong bộ hồ sơ hải quan từ khâu nhập khẩu, xuất khẩu đến quyết toán nguyên liệu, vật tư nhập khẩu.

Việc quy đổi đơn vị từ mét hoặc mét vuông sang kilogram do doanh nghiệp tự khai tự chịu trách nhiệm. Trong quá trình kiểm tra nếu cơ quan Hải quan phát hiện sai phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/hiện);

-
Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.