Công văn 713/BXD-HĐXD bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH Kwang Info & Comm Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 713/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 08/05/2012 Ngày hiệu lực: 08/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 713/BXD-HĐXD
V/v bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH Kwang Info & Comm Việt Nam.

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Ban quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 374/BQLKN-KHĐT ngày 10/4/2012 của Ban quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý cho mục tiêu đăng ký hoạt động bổ sung của Công ty TNHH Kwang Info & Comm Việt Nam. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công ty TNHH Kwang Info & Comm Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập, hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư số 411043001817 ngày 12/12/2011 do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp để cung cấp dịch vụ lập trình máy tính, tư vấn phần mềm, xử lý dữ liệu; duy tu, bảo dưỡng máy móc, thiết bị văn phòng. Đến nay, doanh nghiệp đề nghị đăng ký bổ sung mục tiêu hoạt động lắp đặt thiết bị điện, chuông báo cháy, hệ thống báo chống trộm thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, khi hoạt động doanh nghiệp phải đáp ứng các quy định của Luật Xây dựng và pháp luật khác có liên quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VT, HĐXD (VQT - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.