Công văn 7116/VPCP-CN năm 2021 về phản ánh của báo chí liên quan đến thu phí trên cao tốc và giá sàn vé máy bay
Số hiệu: 7116/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 02/10/2021 Ngày hiệu lực: 02/10/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải, Thông tin báo chí, xuất bản, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7116/VPCP-CN
V/v phản ánh của báo chí liên quan đến thu phí trên cao tốc và giá sàn vé máy bay.

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Báo Tiền phong điện tử ngày 15 tháng 9 năm 2021 có bài “Chặn đường, ép lái xe trên cao tốc về Hà Nội phải đi vòng trả phí” phn ánh liên quan đến việc thu phí trên đường cao tốc, Báo Vietnamnet điện tử ngày 15 tháng 9 năm 2021 có bài viết "43 triệu lượt người bị tước mất cơ hội bay giá rẻ" và Báo VnExpress điện tử ngày 14 tháng 9 năm 2021 có bài viết “Hệ lụy giá sàn” phản ánh liên quan đến đề xuất giá sàn vé máy bay. Về việc này, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Giao thông vận tải xem xét, chỉ đạo xử lý.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục;

Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, TKBT, QHĐP, NC, TH;
- Lưu: VT, CN (2). LTS.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.