Công văn 7043/TCHQ-TXNK năm 2016 trả lời công văn số KAI160620/BS-XDT về xác định lại mã HS hàng hóa
Số hiệu: 7043/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 26/07/2016 Ngày hiệu lực: 26/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7043/TCHQ-TXNK
V/v trả lời công văn số KAI160620/BS-XDT

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH KAI Việt Nam.
(Lô I 1&2, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số KAI160620/BS-XDT ngày 20/06/2016 của Công ty TNHH KAI Việt Nam v/v đề nghị xác định lại mã HS hàng hóa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Chú giải pháp lý 1 Chương 82: “1. Ngoài các mặt hàng như đèn hàn, bộ bệ rèn xách tay, các loại đá mài có lắp gá đỡ, bộ sửa móng tay hoặc móng chân, và các mặt hàng thuộc nhóm 82.09, Chương này chỉ bao gồm các sản phẩm có lưỡi, cạnh sắc, bề mặt làm việc hoặc bộ phận làm việc khác bằng:

(a) Kim loại cơ bản;

(b) Cacbua kim loại hoặc gốm kim loại;

(c) Đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên, tng hợp hoặc tái tạo) gắn với nền kim loại cơ bản, cacbua kim loại hoặc gm kim loại; hoặc

(d) Vật liệu mài gn với nn kim loại cơ bản, với điều kiện các sản phẩm đó có răng ct, đường máng, đường rãnh soi hoặc tương tự, bằng kim loại cơ bản, các sản phẩm đó vn giữ được đặc nh và chức năng sau khi được gan với vật liệu mài.”

Vì vậy, trường hợp mặt hàng “dụng cụ mài lưỡi dao” thỏa mãn Chú giải 1 nêu trên thì thuộc nhóm 82.05 “Dụng cụ cầm tay (kể cả đầu nạm kim cương để ct kính), chưa được ghi hay chi tiết ở nơi khác; đèn xì; mỏ cặp, bàn cặp và các đ ngh tương tự, trừ các loại phụ kiện và các bộ phận phụ trợ của máy công cụ; đe; bộ bệ rèn xách tay; bàn mài quay hoạt động bằng tay hoặc chân”, phân nhóm “- Dụng cụ cầm tay khác (k cả đu nạm kim cương để cắt kính)”, phân nhóm 8205.51 “- - Dụng cụ dùng trong gia đình”, mã số 8205.51.90 “- - - Loại khác”, đề nghị Công ty căn cứ thực tế mặt hàng để xác định mã số phù hp khi làm thủ tục nhập khu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH KAI Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thủy (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.