Công văn 6835/TCHQ-GSQL năm 2016 về hàng hóa nhập khẩu phải xin chứng nhận hợp quy và giấy phép nhập khẩu
Số hiệu: 6835/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 20/07/2016 Ngày hiệu lực: 20/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6835/TCHQ-GSQL
V/v hàng hóa nhập khẩu phải xin chứng nhận hợp quy và giấy phép nhập khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Trả lời công văn số 1889/HQBRVT - GSQL ngày 24/6/2016 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nêu vướng mắc thủ tục tạm nhập tái xuất đối với hàng hóa đo kiểm phục vụ việc xin giấy chứng nhận hợp quy, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014, Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông, công văn số 64/CVT-CL ngày 21/01/2016 của Cục Viễn thông-Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng ý để Công ty Cổ phần Hưng Kim (sau đây gọi là Công ty) được đưa hàng về địa điểm đo kiểm trong nước phục vụ việc xin Giấy chứng nhận hợp quy. Công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo quản, không được phép sử dụng hàng hóa đến khi được cơ quan Hải quan xác nhận thông quan. Trường hợp cơ quan hải quan kiểm tra kết luận hàng hóa không đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhập khẩu thì Công ty phải có trách nhiệm thực hiện thủ tục tái xuất hàng hóa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam theo đúng quy định.

Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa, lập 02 biên bản bàn giao hàng hóa có xác nhận của cơ quan hải quan và Công ty (01 biên bản giao cho Công ty), tiến hành niêm phong hải quan (nếu lô hàng niêm phong được) và giao hàng hóa cho Công ty để vận chuyển lô hàng đến địa điểm kiểm tra. Sau khi hoàn thành việc đo kiểm, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu căn cứ vào Giấy phép nhập khẩu và biên bản bàn giao hàng hóa (bản do Công ty giữ) có xác nhận của cơ quan kiểm tra để làm thủ tục nhập khẩu theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh