Công văn 6771/TCHQ-TXNK năm 2016 xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng xe ô tô đã qua sử dụng
Số hiệu: 6771/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 18/07/2016 Ngày hiệu lực: 18/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6771/TCHQ-TXNK
V/v trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2179/HQHN-KTSTQ ngày 30/6/2016 của Cục Hải quan TP. Hà Nội báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo về việc xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng xe ô tô đã qua sử dụng, nhãn hiệu Lexus NX200T Fsport, dung tích 1998cc, sản xuất năm 2015, xuất xứ Nhật Bản do Công ty cphần thương mại vận tải và du lịch Thủ Đô nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp có đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo thì cơ quan hải quan thực hiện xác định lại trị giá hải quan theo đúng trình tự, nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và Quyết định số 3950/QĐ-TCHQ ngày 30/11/2015 của Tổng cục Hải quan. Cục Hải quan TP. Hà Nội có trách nhiệm giải thích cho doanh nghiệp các quy định về trị giá hải quan, căn cứ cơ sở bác bỏ và xác định trị giá.

Trường hợp Công ty không đồng ý với mức giá xác định của cơ quan hải quan thì công ty có quyền khiếu nại theo quy định của Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TXNK-TG (Tâm-5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn