Công văn 6745/TCHQ-GSQL năm 2016 về thủ tục hải quan khi nhập khẩu xe ô tô pick up cabin kép
Số hiệu: 6745/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 18/07/2016 Ngày hiệu lực: 18/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giáo dục, đào tạo, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6745/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan khi nhập khẩu xe ô tô pick up cabin kép.

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 1431/HQQN-GSQL ngày 8/6/2016 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến nội dung này, ngày 15/6/2016 Tổng cục Hải quan có công văn số 5578/TCHQ-GSQL gửi Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải để trao đổi vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC ngày 14/6/2010 của Bộ Công Thương - Giao thông vận tải - Bộ Tài chính. Bộ Công Thương đã có công văn số 586/XNK-CN ngày 28/6/2016 và Bộ Giao thông vận tải có công văn số 7448/BGTVT-KHCN ngày 29/6/2016 gửi Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên.

Theo đó, căn cứ quy định về việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi tại Thông tư số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC dẫn trên thì: Ô tô chở người chỉ được nhập khu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển quốc tế: Cái Lân - Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nng, Tp. Hồ Chí Mình, Bà Rịa - Vũng Tàu. Thủ tục hải quan được thực hiện tại cửa khẩu nhập khẩu”. Tuy nhiên ô tô PICK UP cabin kép hiện nay đang được nhập khẩu về Việt Nam được xác định là ô tô PICK UP chở hàng cabin kép theo TCVN 7271:2003 và sửa đổi 2:2010 TCVN 7271:2003 (điều 3.2.8). Cụ thể, ô tô PICK UP chở hàng cabin kép được mô tả với các đặc điểm chi tiết về thùng hàng, cabin, diện tích sàn thùng, tổng khối lượng hàng hóa cho phép ch...Mặt khác, TCVN 7271:2003 và sửa đổi 2:2010 TCVN 7271:2003 đồng thời mô tả cả trường hợp ô tô PICK UP chở người (điều 3.1.1) và ô tô PICK UP chở hàng cabin đơn (điều 3.2.7). Theo đó, ô tô PICK UP chở người có ít nhất một đặc điểm khác với ô tô PICK UP chở hàng nêu tại 3.2.7 và 3.2.8”.

Do vậy, căn cứ ý kiến hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành và quy định tại các văn bản pháp lý nêu trên thì trường hợp xác định là ô tô PICK UP chở hàng cabin kép theo TCVN 7271:2003 và sửa đổi 2:2010 TCVN 7271:2003 không phải là ô tô PICK UP chở người thì không thuộc đối tượng điều chỉnh về việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi theo quy định của Thông tư số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC .

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện./.

(Gi kèm công văn số 586/XNK-CN ngày 28/6/2016 và công văn s 7448/BGTVT-KHCNngày 29/6/2016).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương (để p/h);
- Bộ Giao thông vận tải (để p/h);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để biết, thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh