Công văn 6530/SYT-NVY năm 2021 về xin ý kiến rút ngắn khoảng cách giữa 02 mũi tiêm đối với vắc xin AstraZeneca
Số hiệu: 6530/SYT-NVY Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Hưng
Ngày ban hành: 12/09/2021 Ngày hiệu lực: 12/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6530/SYT-NVY
V/v xin ý kiến rút ngắn khoảng cách giữa 02 mũi tiêm đối với vắc xin AstraZeneca

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Y tế.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 3588/QD-BYT ngày 26/07/2021; Công văn số 6030/QĐ-BYT ngày 27/7/2021 về việc Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Công văn số 7252/BYT-DP ngày 01/9/2021 về việc tiêm mũi 2 vc xin phòng COVID-19 và theo các tài liệu hướng dẫn của Tổ Chức Y tế Thế giới, khoảng cách giữa 2 mũi tiêm đối với vắc xin AstraZeneca là từ 8 đến 12 tuần,

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại TP.HCM, tính đến 18 giờ 00 ngày 11/9/2021, có 292.403 trường hợp mc bệnh phát hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đang điều trị 39.296 bệnh nhân, trong đó: 2.690 bệnh nhân nặng đang thở máy (1.626 bệnh nhân thở máy không xâm lấn, 1.064 bệnh nhân thở máy xâm lấn), 23 bệnh nhân can thiệp ECMO và có 2.914 trẻ em dưới 16 tuổi, tổng số tử vong cộng dồn từ 01/01/2021 đến nay là 11.992.

Tính đến hết ngày 11/9/2021, Thành phố đã triển khai tiêm 7.776.452 mũi vắc xin, trong đó có 6.472.848 mũi 1 đạt 89,8% và 1.303.604 mũi 2 đạt 18,1% (Theo thống kê của Chi cục Dân s - Kế hoạch hóa gia đình tính tới ngày 30 tháng 6 năm 2021 là: 7.208.800 người từ 18 tuổi trở lên); cụ thể: AstraZeneca: 4.880.580 liều (mũi 1: 4.281.368 liều, mũi 2: 599.212 liều); Pfizer: 355.075 liều (mũi 1: 93.219 liều, mũi 2: 261.856 liều); Moderna: 628.770 liều (mũi 1: 552.409 liều, mũi 2: 76.361 liều); Vero Cell: 1.912.027 liều (mũi 1: 1.545.852 liều, mũi 2: 366.175 liều).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm đẩy nhanh tiến độ bao phủ mũi 2 vắc xin phòng COVID-19, Sở Y tế kính đề nghị lãnh đạo Bộ Y tế xem xét và có ý kiến chỉ đạo về việc có thể rút ngắn khoảng cách giữa 02 mũi tiêm đối với vắc xin AstraZeneca từ 8 đến 12 tuần xuống tối thiểu 6 tuần.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục YTDP - BYT;
- UBND TP (để báo cáo);
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, NVY (LDTC)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Hưng

 

Công văn 7252/BYT-DP năm 2021 về tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19 Ban hành: 01/09/2021 | Cập nhật: 03/09/2021