Công văn 6362/SYT-TCCB năm 2021 về tiếp nhận tình nguyện viên là người F0 đã khỏi bệnh tham gia phòng, chống dịch COVID-19
Số hiệu: 6362/SYT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Tăng Chí Thượng
Ngày ban hành: 06/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6362/SYT-TCCB
V/v tiếp nhận tình nguyện viên là người F0 đã khỏi bệnh tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân quận, huyện và Thành phố Thủ Đức;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;
- Các bệnh viện dã chiến, khu cách ly F0 toàn thành phố.

Căn cứ Kế hoạch số 2975/KH-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về vận động, tuyên truyền và tiếp nhận tình nguyện viên là người F0 đã khỏi bệnh tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố,

Sở Y tế đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận, huyện, thành phố Thủ Đức, các bệnh viện dã chiến, khu cách ly F0 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế khẩn trương triển khai các nội dung sau:

1. Tuyên truyền, vận động những người F0 đang trong thời gian cách ly điều trị tại nhà, tại các khu cách ly tập trung và tại các bệnh viện về ý nghĩa, điều kiện và quyền lợi khi đăng ký làm tình nguyện viên tham gia công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố sau thời gian hoàn thành cách ly và phục hồi sức khoẻ.

2. Rà soát nhu cầu tiếp nhận các tình nguyện viên là F0 đã khởi bệnh để bổ sung nguồn nhân lực bị thiếu hụt và tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các đơn vị, cụ thể như sau:

- Căn cứ vào nhu cầu công việc thực tế, các đơn vị báo cáo nhu cầu tiếp nhận các tình nguyện viên là F0 đã khỏi bệnh tham gia công tác phòng chống dịch (theo mẫu dính kèm).

- Đối với các đơn vị đã tiếp nhận các tình nguyện viên là F0 khỏi bệnh thì tiếp tục sử dụng, rà soát bổ sung các nội dung dưới đây:

+ Về điều kiện tham gia: Người F0 đã khỏi bệnh và hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày tại nhà theo quy định Bộ Y tế, có nguyện vọng tham gia chương trình; Đảm bảo đủ sức khỏe lao động, không trong thời gian mang thai hoặc nghỉ hậu sản; trong độ tuổi lao động; Được tập huấn ngắn hạn về kiểm soát lây nhiễm, hướng dẫn thực hiện công việc được đơn vị phân công.

+ Về quyền lợi: các đơn vị cần đảm bảo các chế độ cho các tình nguyện viên khi tham gia công tác phòng chống dịch (khẩu trang, đồ phòng hộ, bữa ăn, nơi nghỉ, xét nghiệm kiểm tra kháng thể, tầm soát COVID-19 định kỳ...), hưởng phụ cấp phòng chống dịch theo quy định.

Theo kế hoạch, Thành phố sẽ có chế độ hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt cho các F0 đã khỏi bệnh tham gia phòng, chống dịch COVID-19, Sở Y tế sẽ thông báo tiếp khi nhận được hướng dẫn của các Sở, ngành có liên quan.

- Căn cứ vào hướng dẫn trên, các đơn vị chủ động tiếp nhận các tình nguyện viên tham gia công tác tại đơn vị và báo cáo danh sách về Sở Y tế (Phòng Tổ chức Cán bộ). Trường hợp đơn vị có nhu cầu nhưng không tiếp nhận đủ số lượng, thì gửi nhu cầu tiếp nhận F0 khỏi bệnh về Sở Y tế trước ngày 10/9/2021 (gửi kèm file qua địa chỉ email: chihieu8311@yahoo.com.vn).

Lưu ý: Đối với các đơn vị không đủ năng lực tập huấn cho người tình nguyện F0, có thể liên hệ Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh hoặc Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch để tổ chức tập huấn ngắn hạn (01 ngày);

Trong quá trình triển khai các nội dung trên, khi cần trao đổi và hướng dẫn thêm, vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức Cán bộ - Sở Y tế (chuyên viên Phạm Thắng Đô và Bùi Chí Hiếu, điện thoại: 028.39309967).

Sở Y tế triển khai Kế hoạch số 2975/KH-UBND đến Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức, các đơn vị biết và khẩn trương thực hiện.

(Đính kèm:

- Kế hoạch số 2975/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố

- Biểu mẫu Nhu cầu tiếp nhận Tình nguyện viên theo từng nhóm công việc)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BPTT ĐB TT PCD COVID-19 tại TP.HCM (để báo cáo);
- Đ/c Bí thư Thành ủy (để báo cáo);
- Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố;
- Ban Dân vận Thành Ủy (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Thường trực UBND TP;
- Bí thư quận ủy, huyện ủy, thành ủy thành phố Thủ Đức;
- BCĐ PCD quận, huyện, thành phố Thủ Đức;
- Sở Nội vụ;
- Sở Lao động thương binh xã hội;
- Sở Tài chính;
- Sở Tư pháp;
- Ban Giám đốc SYT;
- Lưu: VT; P.TCCB/LNHQ (05b)

GIÁM ĐỐC
Tăng Chí Thượng

 

NHU CẦU TIẾP NHẬN THÊM TÌNH NGUYỆN VIÊN THAM GIA THEO TỪNG NHÓM CÔNG VIỆC

Tên đơn vị:………………………………………………………………………..

TT

Số lượng bệnh nhân F0 đang quản lý, điều trị tại đơn vị

Tên loại công việc cần tiếp nhận tình nguyện viên F0 khỏi bệnh

Số lượng tình nguyện viên F0 khỏi bệnh (người)

Hiện có

Nhu cầu tiếp nhận

1

 

Bác sĩ

 

 

2

 

Điều dưỡng

 

 

3

 

H

 

 

4

 

Hỗ trợ chăm sóc người nhiễm bệnh

 

 

5

 

Nhập liệu

 

 

6

 

Hu cần

 

 

7

 

Dọn dẹp vệ sinh

 

 

 

 

 

Người lập bảng

Thủ trưởng đơn vị